^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022"

ประกวดภาพถ่าย "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022"

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไปแสดงผลถึง Higashikawa ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากในปีนี้ สถานการณ์ โควิด 19 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นทั้งในไทย และ ประเทศ ญี่ปุ่นทาง คณะ กรรมการ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามหาทางแก้ไข หรือแนวทางเพื่อให้การประกวด นี้ ออกมาให้ดีที่สุด เลยได้ทำการ เปลี่ยนแปลงการแข่ง จาก Tenkwa Photo Contest 2022 เป็นการประกวดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022"

กติกาการประกวด (จะเป็นแบบ Online Contest ทั้งหมด)

 1. การแข่งขันจะแบ่งเป็น
  • ประเภทเดี่ยว มีได้ไม่จำกัดภายใน 1 โรงเรียน
  • ประเภททีม แต่ละโรงเรียนจะมีทีมได้เพียงละ 1 ทีมเท่านั้น
 2. หัวข้อการประกวด
  • ประเภทเดี่ยว หัวข้อ "วัยรุ่น" โดยใช้ภาพถ่ายเพียง 1 รูปเท่านั้น
  • ประเภททีม หัวข้อ "เสน่ห์ในภูมิภาคของเรา" (**กติกายังเหมือนเดิมทุกอย่าง**)
   • ผลงานจะต้องเป็นผลงานดิจิตอลเท่านั้น
   • ผลงานต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้เผยแพร่ (ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการแข่งขันอื่น ๆ ฯลฯ ) ถ้าหากกรรมการ พบว่า มีการใช้รูปถ่ายที่เคยเผยแพร่ หรือคล้ายคลึงกัน หลังจากถูกเลือกแล้ว จะทำการตัดสิทธ์ผู้เข้าประกวดทันที
   • รูปถ่าย 1 Set ประกอบด้วย รูปถ่าย 6 รูป ผู้ถ่ายภาพต้องถ่ายในโหมด RGB รูปแบบไฟล์เป็น JPEG ขนาดด้านยาวควรเป็น 1024 pixel ขึ้นไป และความละเอียดเป็น 72 ppi ขึ้นไป
   • กรุณาตั้งชื่อไฟล์ผลงานแต่ละภาพด้วยตัวเลขเรียงตามลำดับ (เช่น1,2,3,...)

รางวัลการประกวด

 • ประเภททีม
  • รางวัลเมืองแห่งภาพถ่ายฮิงาชิคาวะ ได้ทุนการศึกษา 300,000 เยน 1 รางวัล
  • รางวัลการท่องเที่ยวเมืองฮิงาชิคาวะ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 เยน 3 รางวัล
  • รางวัลโรงเรียนฮอกโกกักคุเอ็น ได้รับทุนการศึกษา 50,000 เยน 6 รางวัล
 • ประเภทเดี่ยว
  • รางวัลเมืองแห่งภาพถ่ายฮิงาชิคาวะ ได้ทุนการศึกษา 100,000 เยน 1 รางวัล
  • รางวัลการท่องเที่ยวเมือง ฮิงาชิคาวะ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 เยน 3 รางวัล
  • รางวัลโรงเรียนฮอกโกกักคุเอ็น ได้รับทุนการศึกษา 30,000 เยน 6 รางวัล

การส่งผลงงาน

 • ส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 ตามเวลาญี่ปุ่น
 • ส่งผลงานทางเว็บไซต์ https://higashikawa-youth-fest.jp/

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox Facebook : Tenkawa
 • Tel : 053-217-170

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอลงกรณ์ ตันอุ่นเดช

..............................................................

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Tenkawa 2022 "TENKAWA Thai High School Students' Photo Contest ประจำปี 2022" หัวข้อ "เสน่ห์ในภูมิภาคของเรา : The Charms of our Region" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไปแสดงผลถึง Higashikawa ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อการประกวด
“เสน่ห์ในภูมิภาคของเรา” - “The Charms of our Region”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน
 • คุณครูที่ปรึกษา 1 คน

หมายเหตุ นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

กฎการส่งรูปถ่ายในการประกวด

 • ผลงานจะต้องเป็นผลงานดิจิตอลเท่านั้น
 • ผลงานต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้เผยแพร่ (ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการแข่งขันอื่น ๆ ฯลฯ ) ถ้าหากกรรมการ พบว่า มีการใช้รูปถ่ายที่เคยเผยแพร่ หรือคล้ายคลึงกัน หลังจากถูกเลือกแล้ว จะทำการตัดสิทธ์ผู้เข้าประกวดทันที
 • รูปถ่าย 1 Set ประกอบด้วย รูปถ่าย 6 รูป ผู้ถ่ายภาพต้องถ่ายในโหมด RGB รูปแบบไฟล์เป็น JPEG ขนาดด้านยาวควรเป็น 1024 pixel ขึ้นไป และความละเอียดเป็น 72 ppi ขึ้นไป
 • กรุณาตั้งชื่อไฟล์ผลงานแต่ละภาพด้วยตัวเลขเรียงตามลำดับ (เช่น1,2,3,...)

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2565
 • ส่งผลงานมาที่ google form ของ Tenkawa ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/jPyefBLMnfcFywc58 หรือทาง Facebook : Tenkawa

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : ได้ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมกับเข้าร่วมงาน การประกวดถ่ายรูประดับมัธยมนานาชาติครั้งที่ 8 ที่ Tenkawa (ค่าใช้จ่ายฟรีตลอดงาน)
 • หมายเหตุ อาจมีการอัพเดทอีกครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19
 • รางวัลรองชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox Facebook : Tenkawa
 • Tel : 053-217-170

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอลงกรณ์ ตันอุ่นเดช

File attachments: 
หมดเขต: 
19 มี.ค. 2022 08:30 to 29 มิ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.