^ Back to Top

สิงหาคม 2014

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014

True Young Producer Award 2014

กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014 ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศ

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014”

ประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014”

นิตยสาร Garage Life Thailand ร่วมกับ Fragrant Group ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-31 17:30

แข่งขันกราฟฟิตี้ “A La Art Competition - ความหลากหลายที่ลงตัว”

A La Art Competition - ความหลากหลายที่ลงตัว

ศูนย์การค้า MBK Center ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกราฟฟิตี้ “A La Art Competition - ความหลากหลายที่ลงตัว”ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย จะได้รับโอกาสในการแสดงผลงานจริง ร่วมกับศิลปินระ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-09-11 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

บริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ” ชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 70,0

หมดเขต: 
ส, 2014-11-15 16:00

ขัวศิลปะสนทนา "ChengDu-ChiangRai"

ขัวศิลปะสนทนา "ChengDu-ChiangRai"

ขัวศิลปะขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ขัวศิลปะสนทนา "ChengDu-ChiangRai" ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะเฉิงตู-เชียงราย จัดในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ขัวศิลปะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Seminar date: 
พุธ, 2014, กันยายน 3 - 14:30 to 17:00

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

ประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัด

หมดเขต: 
จ, 2014-09-15 16:00

ประกวดหนังสั้น “ลำปางนครแห่งความสุข”

ประกวดหนังสั้น “ลำปางนครแห่งความสุข”

สำนักงานจังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “ลำปางนครแห่งความสุข” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ความยาว 15-20 นาที ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2014-09-10 16:00

ประกวด “Beat Hotel Young Artist Contest 2014”

ประกวด “Beat Hotel Young Artist Contest 2014”

บีท โฮเทล แบงค็อก ร่วมกับ ฮอฟ อาร์ต (HOF ART) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพวาดและงานเพ้นท์ “Beat Hotel Young Artist Contest 2014” ภายใต้แนวคิด “Stay in the Art of Bangkok” ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบ

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าอีสาน "Creative Thinking Contest 2014 หัวข้อ Smart Style : E-san Textiles"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Creative Thinking Contest 2014 หัวข้อ Smart Style : E-san Textiles"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าอีสาน "Creative Thinking Contest 2014 หัวข้อ Smart Style : E-san Textiles" ชิงเงินรางวัลรวม

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป จํากัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย (PASSAGE TO ASEAN PARADISE) ใน

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-26 16:00

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม, คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, สถาบันวิชาการ ทีโอที, บร

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-31 16:00

ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard”

ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนทั่วไป คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard” ชิงรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุ

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-19 16:30

การตัดสินการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557

การตัดสินการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 

ผลงานชนะเลิศ “ดุลยเทพแห่งชีวิต”

ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนม์พรรษา ครบ 87พรรษา กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทยร่วมกับกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สังคมให้เป็นสุข และเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ในการพัฒนาวงการศิลปะของชาติให้มีการเปิดกว้างสู่ทุกกลุ่มชน และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน และความคิดสร้างสรรค์และเป็นกำลังในการพัฒนาชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Members Online

There are currently 0 users online.