^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป จํากัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย (PASSAGE TO ASEAN PARADISE) ในงาน 8th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 13,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร และเกียรติบัตร

ความเป็นมา       
จากความสำเร็จครั้งใหญ่ในการจัดงานแสดงกล้วยไม้ The Royal Orchid Paradise ณ สยามพารากอน เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงได้จัดงานมหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย (PASSAGE TO ASEAN PARADISE) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 และเพื่อเป็นการสร้างสีสันและความทรงจำอันน่าประทับใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยให้สอดคล้องกับการจัดแสดงกล้วยไม้นานาพันธ์ครั้งนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวศิลปินได้ถ่ายทอดความงามของกล้วยไม้ผ่านทางผลงานศิลปะ
2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางศิลปะ
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมสู่สาธารณชน

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ International School Grade (1-6)
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือและความคิดของตนเองภายในเวลาที่กำหนด (3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ทำมาล่วงหน้ามาใช้ประกอบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่จำกัดเทคนิค
 • ผู้จัดประกวดจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ ได้แก่ กระดาษขนาด  15 X 22 นิ้ว ให้ โดยอุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
 • ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันใช้อุปกรณ์ที่ส่งกลิ่นรุนแรง และทำลายสิ่งแวดล้อม  เช่น ทินเนอร์ สีสเปรย์ ฯลฯ

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

 • คุณภาพของงาน
 • นำเสนอประเด็นได้ชัดเจนตรงตามหัวข้อที่กำหนด
 • มีลักษณะโดนเด่นเฉพาะตัว

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ  ผู้ใดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการอาจงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ หากไม่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์พิจารณาหรือไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลนั้น

คณะกรรมการตัดสิน

 • อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการ (นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย)
 • อาจารย์เกียรติศักดิ์ ศิริพลา  กรรมการ
 • อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง  กรรมการ และเลขานุการ  

รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลดีเด่น 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร จำนวน 10  รางวัล

การรับสมัคร 

 • สำรองชื่อได้ที่ E-Mail : sirimes.k@ttc.toshiba.co.th โทรศัพท์ 02-511-7710-12 และ www.facebook.com/Toshiba CSR-Thai ตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2557
 • รับสมัครหน้างาน (กรณีที่ผู้สมัครยังไม่เต็มจำนวน) ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ณ บริเวณหน้า โตชิบา อินเทลลิเจนซ์ ช็อป ชั้น 2 (โซนเครื่องใช้ไฟฟ้า) สยามพารากอน 

การประกวด 
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 – 14.00 น.

 • 10.00 – 10.30 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัวและรับกระดาษ
 • 10.30 – 13.30 น. เริ่มการแข่งขัน
 • 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
 • 16.30 น. ประกาศผล
 • 17.00 น. พิธีมอบรางวัล

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ โตชิบา อินเทลลิเจนซ์ ช็อป ชั้น 2 สยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 ตุลาคม 2557 หากไม่มารับภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ภายในผลงานนั้นแล้วและยินยอมให้โตชิบาดำเนินการตามเห็น สมควรต่อไป เช่น อาจนำผลงานบางส่วนมอบให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ

นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 หน้าโตชิบา อินเทลลิเจนซ์ ชั้น 2 สยามพารากอน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โตชิบา โทร. 02-511-7710-12
 • www.toshiba.co.th
 • www.facebook.com/Toshiba CSR-Thai
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
13,000 Baht
หมดเขต: 
28 ส.ค. 2014 10:00 to 26 ก.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.