^ Back to Top

ประกวดบทความ

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2558

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ”

ประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ”

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “Joint Conference in Medical Sciences 2015 : JCMS 2015” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้ารวมประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2015-03-23 16:00

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-02-10 16:00

ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”

ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม” ในโอกาสงาน“ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บ

Deadline: 
Fri, 2014-09-19 08:40

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

โครงการพัฒนามัลติมีเดีย สุขพอที่พ่อให้ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้" ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดบทความ “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน”

ราชนาวิกสภา ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และเป็นสมาชิกราชนาวิกสภา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ร่วมประกวดบทความและสื่อวีดีทัศน์ในโครงการ "สุขพอที่พ่อให้"

ด้วยสำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
โดยจัดให้มีการจัดทำเว็ปไซต์ “สุขพอที่พ่อให้”

ประกวด TAT Newsroom Contest 2014 หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”

 TAT Newsroom Contest 2014 หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย, สื่อวีดีทัศน์ และบทความ ในโครงการประกวด TAT Newsroom Contest 2014 หัวข้อ “I Like. I Share.

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ใน โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจําปี 2556

โครงการ “เศรษฐทัศน์”

โครงการเศรษฐทัศน์ เป็นโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงินสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ซึ่งในปี 2556 ธปท. ได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดบทความ

Members Online

There are currently 0 users online.