^ Back to Top

ประกวด Viral Clip VDO หัวข้อ “สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต”

ประกวด Viral Clip VDO หัวข้อ “สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่ง Viral Clip VDO เข้าร่วมโครงการ Balance Energy Clip Contest ในหัวข้อ "สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต" ชิงรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมพร้อมประกาศนียบัตร และโอกาศศึกษาดูงานด้านพลังงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (แบ่งออกเป็น 2 ประเภท)

 • ผู้สมัคร/ผู้เข้าร่วมประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมปลาย - ปริญญาตรี)
 • ผู้สมัคร/ผู้เข้าร่วมประกวดประเภทบุคคลทั่วไป
 • ผู้สมัคร 1 คนสามารถเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัคร/ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือ แบบกลุ่มได้โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม

ขั้นตอนในการสมัครเเละส่งผลงาน

 • โหลดใบสมัครได้ที่  http://สมดุลพลังงาน.com หรือ www.facebook.com/BalanceEnergyThai
 • อัพโหลดคลิปผลงานได้ที่  balanceenergyth@gmail.com
 • กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 วันที่ 15 สิงหาคม
 • ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศในงาน Balance Energy ที่ลาน Atrium2 Central World วันที่ 22 สิงหาคม 2558

กติกาการส่งผลงาน
1. เนื้อหาในคลิปต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าทำไมจะต้อง “สมดุลพลังงาน” โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.EGAT.co.th และ https://www.facebook.com/EGAT.PRD (Facebook กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
2. ผลิตผลงานคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้หัวข้อ “สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต” เพื่อถ่ายทอดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ โดยเลือกผลิตรูปแบบใดก็ได้ (เช่น รูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือ info graphic หรือ Visual graphic) พร้อมคำอธิบายรายละเอียดผลงาน เนื้อหาน่าสนใจ เพื่อดึงดูดคนให้เกิดการแชร์ หรือบอกต่อ ขนาดความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 720 pixel ผู้เข้าประกวด  1 ทีมสามารถส่งได้ 1  ผลงานเท่านั้น
3. ส่งผลงานพร้อมลงทะเบียนที่  balanceenergyth@gmail.com
4. ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม (ประเภทนักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมปลาย - ปริญญาตรี) 5 ทีม และประเภทบุคคลทั่วไป 5 ทีม) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558ที่ http://สมดุลพลังงาน.com www.facebook.com/BalanceEnergyThai และ www.facebook.com/samudkojorn
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ส่งมาจะต้องขึ้นเครดิตคำว่า EGAT Balance Energy ในตอนจบของคลิป

เกณฑ์การตัดสิน ทั้ง 2 ประเภท
นักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมปลาย - ปริญญาตรี) และ บุคคลทั่วไป
1. ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “สมดุลพลังงานในความเข้าใจของคุณ”  40%
2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 30%
3. คะแนนเทคนิคในการนำเสนอผลงาน 20%
4. คะแนนยอดวิวของคลิป 10%

การโปรโมทคลิปผ่าน Social Network
ทางทีมงานจะนำคลิปของผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (ประเภทนักเรียน นักศึกษา(ระดับมัธยมปลาย-ปริญญาตรี) 5 ทีม และประเภทบุคคลทั่วไป 5 ทีม) ไปอัพโหลดลงใน you tube แล้วส่งลิงค์ให้กับผู้เข้ารอบ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อวัดผล feedback  ของผู้ชม โดยคณะกรรมการจะนำผลที่ได้จากยอดวิวมารวมเป็นคะแนนตัดสินในวันประกาศผลการ ประกวด วันที่ 22 สิงหาคม 2558

เงื่อนไขในการส่งผลงานตลอดโครงการ
1. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
2. ผลงานจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เเละต้องไม่สร้างความเเตกเเยกโดยไม่เหมาะสม
3. ผู้จัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผ่านการประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ผลงานเเละเอกสารการสมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5. คลิปผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
6. ตลอดระยะเวลาโครงการผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงเเก้ไขกฏข้อ บังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมปลาย - ปริญญาตรี)
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา  40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา  20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา  10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ ศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศเวียดนาม 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 31,800 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศึกษาดูงานด้านพลังงานในประเทศ 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 11,800 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศึกษาดูงานด้านพลังงานในประเทศ 2 วัน 1 คืนจำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 7,800 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • รางวัลยอดวิวถล่มทลาย 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท (1 ใน 10 ทีมสุดท้ายมีสิทธิได้รับรางวัล)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • บริษัท สานฟ้า จำกัด โทร. 0-2530-9020-5  (ฝ่ายอีเวนท์)
 • http://สมดุลพลังงาน.com
 • www.facebook.com/BalanceEnergyThai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพาสิณี พิทักษ์สรยุทธ

Total Prize Money: 
120,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Jul 2015 10:00 to 15 Aug 2015 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod