^ Back to Top

ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง

ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง เพื่อนำเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ

 • เปิดรับผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน จากทั่วประเทศ
 • ไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา
 • สามารถสมัครแบบเดี่ยว แบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน หรือแบบหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัคร และส่งภาพสเก็ตผลงานผ่านทาง Google ฟอร์ม https://forms.gle/uPBPC6vMicxVAPPT9
 • ผู้สมัครสามารถส่งภาพสเก็ตเพื่อเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ภาพ (สงวนสิทธิ์รับรางวัล สูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล)
 • ผู้สมัครสามารถใช้อุปกรณ์ สี และวัสดุได้ทุกประเภท ไม่จำกัดเทคนิค ในการสร้างสรรค์ผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 ขยายเวลารับสมัครถึง 7 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผลผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 5 ผลงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ วาดผลงานศิลปะบนกำแพง Street Art ในพื้นที่แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บนกำแพงที่ทางสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครจัดเตรียมให้ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน กำหนดการ รูปแบบ และรายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการของภาครัฐ ซึ่งทางโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

รางวัลการประกวด
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 5 ผลงาน จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมโดยการดำเนินการวาดผลงานศิลปะบนกำแพง Street Art ในพื้นที่แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์: 08-3616-5198 (แพมเมล่า), 09-5008-5533 (ธวัลรัตน์)
 • อีเมล: pamelapanida.wic@u2t.ac.th, thawanrat.man@u2t.ac.th
 • เพจ Facebook: See U บางลำภูล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพนิดา วิชิรมาลา

Total Prize Money: 
25,000 Baht
Deadline: 
03 Sep 2021 09:00 to 07 Oct 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.