^ Back to Top

ประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์

ประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์

ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

การรับสมัครและส่งเข้าประกวด

  1. การส่งกระทงเข้าประกวด ต้องส่งในนามบุคคล หรือ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ชุมชน หรือ โรงเรียนก็ได้
  2. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 หากสนใจเข้าร่วมประกวด สามารถรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการตลาด (ชั้น 5) ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี หรือ E-mail : mkt.riverplaza@gmail.com
  3. บุคคล หรือ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ชุมชน หรือ โรงเรียน ที่สนใจประกวดกระทง ต้องนำวัสดุ อุปกรณ์มาประดิษฐ์ ณ บริเวณ หรือจุดที่ศูนย์การค้ากำหนดให้ (บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่าฯ)

หลักฐานในการสมัคร

  1. ใบสมัครกรอกรายละเอียด เรียบร้อย (ตามที่กรรมการกำหนด) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน / บัตรนักศึกษา / บัตรนักเรียน จากตัวแทนผู้ส่งเข้าประกวดจำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม
089-203-8966 (คุณ ฤทัยทิพย์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฤทัยทิพย์ ยมสังข์

Total Prize Money: 
5,000 Baht
Deadline: 
17 Oct 2017 10:00 to 30 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.