^ Back to Top

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

โครงการพุทธอาสาศิลป์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจในงานศิลปะด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์ ชิงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติ และครูอาจารย์ระดับชาติหลายท่าน พร้อมโอกาสบินไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การสมัครและกติกาการคัดเลือก
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rsasilp.com/register
2. กรอบใบสมัคร และเขียนเล่าเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจของท่านที่มีต่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดจำนวนหน้า
3. คัดเลือกผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่ดีที่สุด โดยส่งภาพผลงานเก่า มาที่อีเมล์ rsasilp@gmail.com พร้อมกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
4. รอการตอบรับอีเมลจากเจ้าหน้าที่โครงการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 16 มกราคม  2560
5. ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ผ่าน www.rsasilp.com

รางวัลการประกวด

  • ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีที่เปิดโอกาสให้เราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติ และครูอาจารย์ระดับชาติหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์กิติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, อ.ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ, อ.ประสงค์ ลือเมือง ศิลปินอาวุโส, อ.พิชัย นิรันดร์ และศิลปินอีกหลายท่าน ที่พร้อมจะรวมพลังสร้างสรรค์ศิลปินสายพันธ์ใหม่ ที่มีจิตอาสาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมส่งต่อสิ่งดีงามจากรุ่นสู่รุ่น เพื่ออันจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติสืบไป
  • พร้อมโอกาสบินไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นำทีมโดย พี่เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินต้นแบบนักสร้างแรงบันดาลใจคนสำคัญของประเทศ และน้องมิก ขวัญชัย สิปปทาส ศิลปินเยาวชนไทยผู้ทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณวาดภาพพระราชประวัติเทิดพระเกียรติที่มีความยาวที่สุดในโลก

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้มุมมองด้านศิลปะและวิธีการสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับชาติชาติ
2. ได้แนวคิดมุมมองด้านศิลปะจากศิลปินระดับชาติ เพื่อได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดผลงานต่อไป
3. ได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานศิลป์ที่นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
4. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินระดับชาติ และศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อรวมกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานดีๆสู่สังคมร่วมกันตลอดไป

ติดต่อสอบถาม

  • ประสานงานโครงการพุทธอาสาศิลป์ คุณอรพรรณ สกุลเลิศผาสุข (เปิ้ล)
  • โทร.062 465 6239 และ 062 459 4642
  • อีเมล oraphan_sak@yahoo.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอรพรรณ สกุลเลิศผาสุข

File attachments: 
Deadline: 
08 Dec 2016 10:00 to 31 Dec 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.