^ Back to Top

ประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ "CSR Junior Award ปีที่ 2"

ประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ "CSR Junior Award ปีที่ 2"

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ "CSR Junior Award ปีที่ 2" ภายใต้แนวความคิด “มอบชีวิตใหม่...ร่วมใจบริจาคอวัยวะ” ชิงรางวัล Junior CSR AWARD#2 รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้ร่วมทำความ ดีโดยการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะ อันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะมากขึ้นทั่วประเทศไทย โดยในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยอีกมากมายที่กำลังรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในกลุ่มเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นพลเมืองที่ดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการวางแผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์และผลิตคลิปวิดีโอนำเสนอบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของการทำความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยการมอบชีวิตใหม่เมื่อยามสิ้นชีวิตให้กับผู้ป่วย

ประเภทผลงาน
1. ประเภทแผนการประชาสัมพันธ์มีระยะในการดำเนินงาน 1 ปี สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ประเภทสื่อคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 5 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อ 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 17 พฤษภาคม 2559
 • การนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์/คลิปวิดีโอในเวลา 17 พฤษภาคม 2559

รางวัล

 • ระดับอุดมศึกษา (ผลงานแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์)
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผลงานวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 60 วินาที)
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์อริสา เหล่าวิชยา
 • โทรศัพท์ 02-902-0299 ต่อ 2650, 2659
 • E-mail: bodin.l@bu.ac.th
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Feb 2016 10:00 to 30 Apr 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod