^ Back to Top

August 2017

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม" ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่า 270,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-10-12 16:00

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านพลังงานหรือ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน

ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน

พันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

 วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2017-09-04 16:00

ประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!"

ประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!"

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกา

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพในจินตนาการ หัวข้อ "วิธีประหยัดไฟฟ้าในจินตนาการ"

ประกวดวาดภาพในจินตนาการ หัวข้อ "วิธีประหยัดไฟฟ้าในจินตนาการ"

ปังปอนด์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในจินตนาการ หัวข้อ "วิธีประหยัดไฟฟ้าในจินตนาการ" โครงการ "ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 5" ชิงทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-12-05 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport :

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 17:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017"

ประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017"

The Jam Factory Magazine ร่วมกับ Street Photo Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017" ชิงของรางวัล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นกับกลุ่ม Street Photo Thailand

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กับกำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 117,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 17:00

ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"

Japan Foundation ร่วมกับ ASPaC Association และ Japan Package Design Association (JPDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition" THEME "CHALLANGE

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”

AIS ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,600,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-10-06 16:00

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ชิง รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.