^ Back to Top

August 2017

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ บูมเมอแรง (ประเทศไทย) และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาชั้น และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic” ชิงเงินรางวัลรวม 58,000 บาท และขอ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย "Rabbit PHOTO CONTEST"

ประกวดภาพถ่าย "Rabbit PHOTO CONTEST"

Rabbit Resort Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Rabbit PHOTO CONTEST" ชิงรางวัลเงินสด และ voucher ที่พักสุดหรูมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาและเงื่อนไขการประกวดทั่วไป

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017"

ประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017"

Landmark Mahachai ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด 

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ชนะเลิศที่ 1 จากการประกวดแต่งเพลงเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่9 >>> เพลง ทำดีเพื่อพ่อ - ศิลปิน เตชินท์

สวัสดีค่ะ จากเมื่อปีที่ผ่านมา ทางสสดย ได้มีโครงการประกวดแต่งเพลงเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ของเรา และตอนนี้ได้ผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว และทางโครงการได้นำเนื้อเพลงที่ชนะเลิศ 3 อันดับมาให้ศิลปินขับร้องใหม่

อบรมผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด "ขยะสร้างรายได้" จ.ระยอง

อบรมผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด "ขยะสร้างรายได้" จ.ระยอง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวส. ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง จับกลุ่มเพื่อน love 3 คน สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด "ขยะสร

Seminar date: 
Monday, 2017, October 16 (All day) to Friday, 2017, October 20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน” กับโครงการมิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างส

Deadline: 
Fri, 2017-10-20 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017" ชิงร

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ชิงทุนการศ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม"

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสาย

Deadline: 
Tue, 2017-10-10 16:00

ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"

ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ อายุ 8 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน" ชิงรางวั

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เด็กยุค IT Anti-Corruption”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เด็กยุค IT Anti-Corruption”

ยุวฑูต ป.ป.ช. ภาคกลาง ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓ - ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด หัวข้อ "เด็กยุค IT Anti-corruption" หนึ่งในในโครงการ No Corruption ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2017-09-02 16:00

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 20

Deadline: 
Mon, 2017-12-04 16:30

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 1,800,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.