^ Back to Top

ประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017"

ประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017"

Landmark Mahachai ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Landmark Mahachai Band Battle 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด 

 1. วงที่เข้าประกวดต้องมีสมาชิกรวมกันเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
 2. ผู้เข้าประกวดมีอายุระหว่าง 14 - 25 ปี และไม่เป็นนักดนตรีอาชีพ (มีสถานที่แสดงประจำรับเงินค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน) ต้องไม่สังกัดและมีสัญญากับค่ายเพลงใดๆ
 3. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้น
 4. วัน เวลา และสถานที่ในการประกวด
  • รอบคัดเลือก: วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 ที่แลนด์มาร์ค มหาชัย ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่เข้ารอบ 5 วง หลังจบการคัดเลือก
  • รอบชิงชนะเลิศ: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่แลนด์มาร์ค มหาชัย ประกาศผล หลังจบการประกวด 
 5. เพลงที่ใช้ในการประกวด
  • รอบคัดเลือก จำนวน 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลง / เพลงเร็ว 1 เพลง) วงละไม่เกิน 15 นาที
  • รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 เพลง (เพลงช้า 1 เพลง / เพลงเร็ว 1 เพลง / เพลงที่แต่งให้แลนด์มาร์ค มหาชัย 1 เพลง วงละไม่เกิน 20 นาที (เพลงที่แต่งให้แลนด์-มาร์ค มหาชัย และนำมาประกวดนั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของแลนด์มาร์ค มหาชัย) 
 6. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวที่กองอำนวยการประกวด ตามเวลาที่ทางผู้จัดงานแจ้ง หรือก่อนเริ่มการประกวด 2 ชั่วโมง เพื่อจับฉลากลำดับการประกวด และเตรียมความพร้อมที่เวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์) 
 7. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นำมาแสดง ทางผู้จัดงานจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (หากเป็นบัตรเหลือง ต้องมีรูปถ่ายและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม)
 8. การจับเวลา จะจับเวลาตั้งแต่พิธีกรส่งคิวให้กับวงที่เข้าประกวด
 9. แต่ละวง มีเวลาในการเตรียมวง ไม่เกิน 10 นาที
 10. ห้ามนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการประกวดวงดนตรีครั้งนี้
 11. วงดนตรีทุกวงต้องใช้ตู้แอมป์เฉพาะที่ทางผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยทางผู้จัดงานจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีให้ ดังนี้
  • แอมป์กีตาร์
  • แอมป์เบส
  • ไมค์สายสำหรับนักร้องและเครื่องดนตรี
  • กลองชุด 
 12. วงดนตรีทุกวงต้องมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น และไม่เกิน 10 ชิ้น
 13. ผลการตัดสินของคณะกรรมการและผลจากคะแนนโหวตถือเป็นอันสิ้นสุด (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ กติกาการโหวต และผลคะแนน โหวตจากช่องทางต่างๆ ดูได้ทาง www.facebook.com/LandmarkMahachai)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560
 • รอบคัดเลือก วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

เกณฑ์การตัดสิน

 1. จังหวะ 10 คะแนน 
 2. เสียงร้อง 10 คะแนน
 3. อารมณ์และความสามารถในการแสดง 15 คะแนน
 4. เทคนิค (ดูภาพรวมของวง) 40 คะแนน
 5. ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง 10 คะแนน
 6. การรักษาเวลา 5 คะแนน
 7. ความกลมกลืนของเสียงร้องและเสียงดนตรี 10 คะแนน

ส่งใบสมัครได้ที่ 

 1. สำนักงานขายโครงการแลนด์มาร์ค มหาชัย ถนนนิคมรถไฟ มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 2. Inbox FB : Landmark Mahachai

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-001-9155 / 095-956-6217
 • Inbox FB : Landmark Mahachai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกษิดิ์เดช ประเสิรฐวุฒิ / คุณจุฑามาศ เจริญวัฒนกิจกุล

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 Aug 2017 10:00 to 31 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.