^ Back to Top

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 1,800,000 บาท

กติกาการประกวด
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยตามระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

2. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าประกวด, แนบไฟล์ผลงานสำหรับรอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/set
3. ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงส่งเข้าประกวดได้อย่างอิสระ
4. ไฟล์ผลงานที่ส่งประกวดสามารถมีนักดนตรีประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) เท่านั้น เป็นการบรรเลงเพลงหรือขับร้องความยาวระหว่าง 3-8 นาที จำนวน 1 เพลง ต่อ 1 เครื่องดนตรีที่ผู้เข้าประกวดลงสมัคร ซึ่งเพลงที่ใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศจะต้องเป็นเพลงเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด (ความยาว 3-8 นาที) โดยในรอบชิงชนะเลิศ ไม่อนุญาตให้ดูโน้ตเพลง ในแต่ละรอบคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้เข้าประกวด
5. ผู้ประกวดแต่ละท่านสามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี
6. ค่าลงทะเบียนเข้าประกวด (ต่อ 1 ประเภทเครื่องดนตรี) ระดับประถมศึกษา 200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท และระดับอุดมศึกษา 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-10822-1
7. ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงการบันทึกเสียงในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผลงานหากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบทเพลงที่ลงทะเบียนเข้าประกวดเด็ดขาด

ประเภทเครื่องดนตรี

 • เครื่องดนตรีไทย
  เครื่องดนตรีไทยทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ จะเข้ ขิม ขับร้องและอื่นๆ
 • เครื่องดนตรีสากล
  เครื่องดนตรีสากลทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ขับร้องและอื่นๆ
 • เครื่องดนตรีของโลก
  เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร ลาว และอื่

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
 • รอบรองชนะเลิศ
  • ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ระดับประถมศึกษา
   • วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 13.30 น.
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 19.30 น.
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 13.30 น.
   • ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
   • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 19.30 น.
 • รอบชิงชนะเลิศทุกระดับ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น.

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  • เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา
  • ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 70,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • งานบริหารกิจกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
 • Phone:(662) 800-2525-34 ต่อ 3108, 3109
 • Fax: (662) 800-2530
 • E-mail: msmu.activity@gmail.com
 • www.facebook.com/SETYouthMusicianCompetition
Total Prize Money: 
1,800,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Aug 2017 10:00 to 30 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.