^ Back to Top

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 1,800,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

Members Online

There are currently 0 users online.