^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ บูมเมอแรง (ประเทศไทย) และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาชั้น และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic” ชิงเงินรางวัลรวม 58,000 บาท และของรางวัลพิเศษอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด
นักเรียนอายุตั้งแต่ 6-15 ปี

ระดับการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กำหนดระยะเวลา

 • เริ่มเปิดรับผลงาน วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

การส่งผลงงาน

 • ต้องเป็นการระบายสีด้วยมือเท่านั้น ห้ามลงสีในคอมพิวเตอร์
 • สามารถถ่ายรูปหรือสแกนภาพพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งผลงานมาได้ที่ mylittleponymovie@sahamongkolfilm.com หรือ “บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” (ในวันและเวลาราชการ)

รางวัลสำหรับทุกระดับชั้น

 • รางวัลที่ 1 เงินสด มูลค่า 10,000 บาท พร้อมบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 10 ใบ และ ปราสาทแคนเทอร์ลอตและซีเควสเทรียจาก Hasbro 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 6,000 บาท  พร้อมบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 3 ใบ
 • รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 3 ใบ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลต่อระดับชั้นเงินสดมูลค่า 1,000 บาท พร้อมบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 3 ใบ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Sahamongkolfilmint

Deadline: 
01 Sep 2017 10:00 to 31 Oct 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod