^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) "Go Further Innovator Scholarship 2017" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 670,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาได้มีเวทีแสดงผลงาน
2. สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมนักประดิษฐ์
3. สร้างสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าจากการพัฒนาคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ยึดตามตราประทับไปรษณีย์
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุนมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
2. รางวัลผู้เข้ารอบผลงานสิ่งประดิษฐ์เงินทุนมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 19 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุดาพร ไชยสาร
  • โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616
  • มือถือ 089-891-8710
  • โทรสาร 0-2158-6141
 • Email : event@tvburabha.com
 • Facebook : ฟอร์ด ประเทศไทย-FORD Thailand
 • Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 • Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA
Total Prize Money: 
670,000 Baht
Deadline: 
25 Aug 2017 10:00 to 30 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.