^ Back to Top

July 2015

ประกวดการแต่งกายชุดแฟชั่น "Crystal Love Mom Fashion Contest"

ประกวดการแต่งกายชุดแฟชั่น "Crystal Love Mom Fashion Contest"

The Crystal ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายชุดแฟชั่น "Crystal Love Mom Fashion Contest" หัวข้อ “Twin Kids & Mom แม่ลูกคู่เหมือน”

รายละเอียด

Deadline: 
Fri, 2015-07-31 06:13

ประกวดไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคม Asia Social Innovation Award 2015

Asia Social Innovation Award 2015

Asia Social Innovation Award (ASIA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคม "Asia Social Innovation Award 2015" (ฮ่องกง - ไต้หวัน - ไทย - ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย) ชิงเงินรางวัล พร้อมเดินทางเพื่อร่วมงาน Social Start-up Wee

Deadline: 
Mon, 2015-09-28 16:00

ประกวด ร้อง เต้น เล่น กับแม่ ปี3 ตอน แม่ลูกผูกพันร่วมกันสืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

ประกวด ร้อง เต้น เล่น กับแม่ ปี3 ตอน แม่ลูกผูกพันร่วมกันสืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

ศูนย์การค้า The Walk ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคุณแม่ - คุณลูก สมัครเข้าร่วมการประกวดประกวด ร้อง เต้น เล่น กับแม่ ปี3 ตอน แม่ลูกผูกพันร่วมกันสืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี ชิงบัตรกำนัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Deadline: 
Thu, 2015-08-06 16:00

ประกวด "สายใยรักผูกพัน Season 3"

ประกวด "สายใยรักผูกพัน Season 3"

Kids model Thailand ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3-13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "สายใยรักผูกพัน Season 3" ในตีมงานชุดราตรีสีฟ้าขาว ชิงถ้วยรางวัล พร้อมมงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Deadline: 
Sat, 2015-08-29 16:00

ประกวด "Kids Model Thailand 2015"

Kids Model Thailand 2015

Kids Model Thailand ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 13 ปี สมัคเข้าร่วมการประกวด "Kids Model Thailand 2015" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ และโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง (รับจำนวนจำกัด)

Deadline: 
Fri, 2015-08-21 16:00

ประกวดTop Model Thailand 2015

ประกวดTop Model Thailand 2015

Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 3-23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Top Model Thailand 2015"  ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ และโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

Deadline: 
Sat, 2015-10-24 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ "Thailand Green Design Aw

Deadline: 
Fri, 2015-12-25 16:00

ประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

ประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-08-14 16:00

ประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH”

ประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH” เนื่องในโอกาสที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการสถาปนา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดเต้นเลียนแบบ MV "คนอวดพุง"

ประกวดเต้นเลียนแบบ MV "คนอวดพุง"

Equal Thailand ขอเชิญ ประกวดเต้น Cover Dance เลียนแบบ MV "คนอวดพุง" ชิงสมาชิก Fitness First ให้ไปฟิตกันยกแก๊งค์ พร้อมทริป exclusive ที่หัวหิน Springfield resort & spa รางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 19:00

ประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช หัวข้อ “สืบสาน...วิถีประเพณีแห เทียนโคราช”

ประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช หัวข้อ “สืบสาน...วิถีประเพณีแห เทียนโคราช”

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช : ประเภท “มืออาชีพ” งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “สืบสาน...วิถี

Deadline: 
Mon, 2015-08-17 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest"

โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวด "Paul Frank New Idol 2015"

Paul Frank New Idol 2015

Paul Frank Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการ ประกวด "Paul Frank New Idol 2015" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายแบบ โฆษณา นิตยสาร

คุณสมบัติ

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)

ประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)

สำนัก งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.

Deadline: 
Tue, 2015-08-25 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,60

Deadline: 
Sun, 2015-08-09 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.