^ Back to Top

ประกวด "Kids Model Thailand 2015"

Kids Model Thailand 2015

Kids Model Thailand ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 13 ปี สมัคเข้าร่วมการประกวด "Kids Model Thailand 2015" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ และโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง (รับจำนวนจำกัด)

หลักเกณฑ์การประกวด ไม่แยกประเภทชาย,หญิง

 • เยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • เยาวชนรุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 ปี

หมายเหตุ : เกณฑ์การนับอายุถึง ณ วันส่งหลักฐานการโอนค่าสมัครเท่านั้น เศษเดือนปัดทิ้ง

การสมัครเข้าประกวด
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนครบจำนวนที่กำหนด แล้วปิดรับสมัครทันที (ไม่มีการรับหน้างาน จะรับสมัครใน Facebook: www.facebook.com/kidsmodelthailand เท่านั้น และสามารถขอระเบียบการได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าอาเซี่ยนพลาซ่า หาดใหญ่)

กำหนดการประกวด

 • 22 สิงหาคม 2558 จังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ ศูนย์การค้า ASEAN PLAZA หาดใหญ่ บริเวณ EVENT HALL ชั้น 1 แหล่งรวมสินค้าครบวงจร ความอร่อยหลากหลาย 
 • 22 สิงหาคม 2558 รอบคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดคัดเลือกเหลือ รุ่นละ 30 คน
 • รอบชิงชนะเลิศ แสดงความสามารถพิเศษ

หมายเหตุ :

 • กำหนดการเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือเต็มจำนวนปิดรับสมัคร (รับจำนวนจำกัด)
 • สมัครที่ inbox ของ Fanpage Kids Model Thailand : www.facebook.com/kidsmodelthailand
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองประกวดที่ 089 555 5605

รางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์

 • หลังจากส่งหลักฐานครบ รอรูปขึ้นหน้าเพจ เพื่อให้กดโหวต ชิงรางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์ (นับคะแนนจากผลรวม Like และ Share  ที่มีคะแนนสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่กำหนดวิธีการได้มาซึ่งLike และ Share)
 • การโหวต (เรื่องแข่งโหวด Like&Share เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะได้ Like&Share เยอะๆ ถ้าสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

การแต่งกายในการประกวด

 • Concept การแต่งกายรอบคัดเลือก 
  • ชาย ทั๊กซิโด้ ไม่จำกัดสี
  • หญิง ราตรี ไม่จำกัดสี
 • Concept การแต่งกายรอบชิงชนะเลิศ 
  • ชุดแสดงความสามารถพิเศษ 1 ชุด
  • ชาย ทั๊กซิโด้ ไม่จำกัดสี , หญิง ราตรี ไม่จำกัดสี เพื่อเก็บภาพรับรางวัลร่วมกันบนเวที (แสดงความสามารถพิเศษเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบรุ่นละ 30 คน) แสดงความสามารถพิเศษ 2 นาที 
  • ชาย สวมใส่ชุดการแสดงความสามารถพิเศษ
  • หญิง สวมใส่ชุดการแสดงความสามารถพิเศษ
  • หลังจากแสดงความสามารถพิเศษเรียบร้อยให้เปลี่ยนกลับมาสวมใส่ชุดราตรี/สูทหรือทั๊กซิโด้

การตัดสิน
ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความน่ารัก สดใส สมวัย
 • การแต่งกาย ความสวยงาม
 • รูปร่าง หน้าตา
 • บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
 • ความสามารถในการเดินแบบ
 • ความสามารถพิเศษ

รางวัล สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งรอบชิงชนะเลิศ

 • เงินสด 3,000 บาท
 • ของรางวัลฯ
 • ถ้วยรางวัล
 • มงกุฎ
 • สายสะพายเกียรติยศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โทร. 089 555 5605
 • www.facebook.com/kidsmodelthailand
File attachments: 
Deadline: 
30 Jul 2015 10:00 to 21 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.