^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้น

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change"

ประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change"

Always Publishing ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

"โลกเรากำลังเปลี่ยนไปทุกวัน แล้วคุณนั้นจะทำอย่างไร?"

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563

ประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-15 16:30

ประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน"

ประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน"

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-01 16:30

ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ธนาคารจิตอาสา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2019-06-24 16:30

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

ประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561

โครงการเบญจวาช และวัดราชผาติการาม วรวิหาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อา, 2018-09-30 16:00

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2018-06-25 16:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
ส, 2018-03-31 16:00

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์" ชิง้งินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2018-01-25 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดเรื่องสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.