^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตัวตนของเด็กไทยในห้องเรียน"

ประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตัวตนของเด็กไทยในห้องเรียน"

มูลนิธิ Teach For Thailand ร่วมกับ Salmon Books ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตัวตนของเด็กไทยในห้องเรียน" ชิงโอกาสมีผลงาน e-book และรวมเล่ม พร้อมได้เข้าร่วม workshop

ธีมและโจทย์ของเรื่องสั้น

 • ธีมที่กําหนดสําหรับภาพรวมของเรื่องสั้น คือการเซ็ตเรื่องราวให้อยู่ที่ห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยเด็กนักเรียนในห้องหนึ่งที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ของการเป็นตัวเองที่อาจไม่ได้เหมือนกับคนรอบข้าง ในห้องเรียน แต่ก็แสดงออกถึงตัวตนของตัวเองออกมาอย่างเปิดเผยในห้องเรียนแห่งนี้
 • โดยโจทย์หลักที่จะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านคือ "การเป็นเด็กคนหนึ่งในห้องเรียน" เพราะเด็กแต่ละคนมีหลายแบบ ทุกคนสามารถตีความและเล่าเรื่องราวของเด็กคนนั้นออกมาได้อย่างอิสระ ที่สุดท้ายแล้วชี้ให้เห็นว่าห้องเรียนแห่งนี้สามารถเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกของตัวตนได้ ซึ่งจะแบ่งเด็ก ๆ ในห้องเรียนได้ออกเป็นแต่ละบทในหนังสือ

รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเรื่องสั้น
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (ระดับมัธยมต้น - มหาวิทยาลัยปริญญาตรี) จะต้องส่งเรื่องสั้นที่มีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 16 โดยส่งมาในรูปแบบของไฟล์ PDF พร้อมกับไฟล์ต้นฉบับ .doc หรือ .docx พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ ในหน้าสุดท้ายของผลงาน มาที่อีเมล kodchaporn.t@teachforthailand.org โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า "ส่งผลงาน: TFT Imaginative Writing Activity"
 • ระบุชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งเขียนอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องย่อ (synopsis) และแนวคิด (concept) ของเรื่องสั้นของตัวเองด้วย
 • แนบไฟล์เรื่องสั้นมาในรูปแบบ PDF "และ" ไฟล์ต้นฉบับ .doc หรือ .docx (ดังนั้น ในอีเมลต้องมี 2 ไฟล์ที่แนบส่งมา)
 • เมื่อทางทีมงานได้รับเรียบร้อยแล้ว จะส่งอีเมลตอบกลับไปเพื่อแจ้งให้ทราบ

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้ที่อีเมล Kodchaporn.t@teachforthailand.org
 • ส่งผลงานได้ถึง 15 กรกฎาคม 2565 ไม่เกินเที่ยงคืน

เกณฑ์การพิจารณา

 • เนื้อหาสื่อสารตามโจทย์ที่กำหนดได้
 • เป็นเรื่องสั้นที่เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจแนวคิดหรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารได้
 • ความคิดสร้างสรรค์ มีธีมเรื่องหรือใช้วิธีการเล่าเรื่องแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
 • ความถูกต้องและความสละสลวยของภาษาที่ใช้
 • ผลงานที่ส่งมาต้องมีชื่อเรื่องระบุไว้ด้วย
 • ผลงานที่ส่งเข้ามา ต้องเป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัล จากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

 • มีผลงาน e-book รวมเรื่องสั้นร่วมกับ สํานักพิมพ์แซลมอน โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนําไปจัดทํารวมเล่มและลงอ่านในแพลตฟอร์มอุทยานการเรียนรู้ TK Park
 • ผู้ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop รูปแบบ on-site กับทางสํานักพิมพ์แซลมอน เพื่อต่อยอดทักษะด้านการเขียน อีกทั้งได้เรียนรู้สายอาชีพงานเขียนอีกด้วย
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสามารถเข้ารับฟังฟั การจัดกิจกรรม Online Session สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ Online Talk Inspiration เพื่อรับความรู้อย่างเต็มที่ และได้รับแรงบันดาลใจทั้งในการเป็นนักเขียนและการค้นหาตัวตนผ่านระบบการศึกษาได้
 • ของที่ระลึกจากสํานักพิมพ์แซลมอนสําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 • เกียรติบัตรสําหรับผู้ที่ส่งผลงานทุกท่าน

ติดต่อสบถาม

 • อีเมล Kodchaporn.t@teachforthailand.org
 • Line OpenChat: TFT Imaginative Writing Activity

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกชพร ทองลักษณะวงศ์

File attachments: 
หมดเขต: 
15 มิ.ย. 2022 (All day) to 15 ก.ค. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.