^ Back to Top

วิชาการ

อบรม สัมมนา วิชาการ

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา"

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา"

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา" โดยวิทยากร ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ และ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ดำเนินรายการโดยวรเทพ อรรคบุตร การบรรยายจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เว

Seminar date: 
เสาร์, 2016, มกราคม 30 - 15:00 to 17:00

การอบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

อบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

แม็คเอ็ดดูเคชั่น ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของครูทั่วประเทศในทุกระดับการศึกษา ด้วยการจัดงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) :

Seminar date: 
เสาร์, 2015, พฤศจิกายน 28 - 09:00 to 16:00

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

งานสัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Seminar date: 
เสาร์, 2015, พฤศจิกายน 7 - 13:00 to 16:00

สัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Interculture Language Academy (ILA)

สัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Interculture Language Academy (ILA)

สัมมนาแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Interculture Language Academy (ILA) ทำความรู้จัก “โกเบ” ให้มากขึ้น… อีกหนึ่งเมืองทางเลือกในการไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ

Seminar date: 
ศุกร์, 2015, สิงหาคม 7 - 16:30 to 18:30

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “ปักกิ่ง : การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมสู่งานสร้างสรรค์” นำเสนอประเด็นจากมุมมองที่หลากหลายในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยวิทยากรนายฉิน

Seminar date: 
เสาร์, 2014, พฤศจิกายน 22 - 13:30 to 16:00

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

เนื่องด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Dig

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2014, มิถุนายน 19 - 08:00 to พฤหัสบดี, 2014, มิถุนายน 26 - 17:00

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่คณะสังคมศา

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2014, พฤษภาคม 8 - 08:00 to 12:00

เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557

เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ ร่างกาย พัฒนาชึวิต และการเยี

Seminar date: 
เสาร์, 2014, มีนาคม 1 - 08:30 to อาทิตย์, 2014, มีนาคม 2 - 17:00

งาน "European Languages Café - จิบกาแฟสนทนาภาษายุโรป"

งาน "European Languages Café - จิบกาแฟสนทนาภาษายุโรป"

เนื่องในโอกาสวันแห่งการใช้ภาษายุโรป วันพฤหัสที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาไทยมาพูดคุยและฝึกฝนภาษายุโรป 10 ภาษากับชาวยุโรปเจ้าของภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ แดนิช ฟินนิช ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน นอร์วีเจียน โปรตุเก

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2013, กันยายน 26 - 16:00 to 18:00

หน้า

Subscribe to RSS - วิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.