^ Back to Top

วิชาการ

อบรม สัมมนา วิชาการ

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House" วิทยากรโดย ทัศนัย เศรษฐเสรี จัดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ห้องไอยรา หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

Seminar date: 
พุธ, 2017, พฤษภาคม 17 - 18:00 to 19:30

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย ร่วมกับ โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2017, มีนาคม 30 - 16:00 to 18:00

เสวนา "ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน"

เสวนา "ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน"

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๗ ปี ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
วิทยากรโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Seminar date: 
อังคาร, 2017, มีนาคม 28 - 09:00 to 12:00

บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม”

บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม”

บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม” โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และกฤติยา กาวีวงศ์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

Seminar date: 
เสาร์, 2017, กุมภาพันธ์ 11 - 13:00 to 15:30

โครงการ Space Camp Thailand

โครงการ Space Camp Thailand

Space Camp Thailand โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program) เปิดรับสมัครนักเรียนสัญชาติไทยอายุ 14-18 ปี เข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเป็นตัวแทน 3 คนของประเทศ เข้า

Seminar date: 
อาทิตย์, 2016, กันยายน 18 - 10:00 to ศุกร์, 2016, ตุลาคม 14 - 16:00

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน”

สัมมนา “เทคนิคการเจรจาทางการค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับคู่ค้าในประเทศจีน” จัดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Seminar date: 
ศุกร์, 2016, สิงหาคม 19 - 13:00 to 16:00

บรรยายในหัวข้อ "ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน"

บรรยายในหัวข้อ "ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน"

บรรยายในหัวข้อ "ภาพวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมรณกรรมของฟอลคอน" โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และ อาจารย์กำพล จำปาพันธ์ ดำเนินรายการโดยวรเทพ อรรคบุตร การบรรยายจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-17.00น.

Seminar date: 
เสาร์, 2016, มีนาคม 19 - 15:00 to 17:00

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา"

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา"

การบรรยาย หัวข้อ "ร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่ต่างชาติทิ้งไว้ผ่านเส้นทางความสัมพันธ์อยุธยา" โดยวิทยากร ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ และ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ดำเนินรายการโดยวรเทพ อรรคบุตร การบรรยายจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เว

Seminar date: 
เสาร์, 2016, มกราคม 30 - 15:00 to 17:00

การอบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

อบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

แม็คเอ็ดดูเคชั่น ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของครูทั่วประเทศในทุกระดับการศึกษา ด้วยการจัดงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) :

Seminar date: 
เสาร์, 2015, พฤศจิกายน 28 - 09:00 to 16:00

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

งานสัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Seminar date: 
เสาร์, 2015, พฤศจิกายน 7 - 13:00 to 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - วิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.