^ Back to Top

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House" วิทยากรโดย ทัศนัย เศรษฐเสรี จัดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ห้องไอยรา หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ:

ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์
(Homelessness, Homesickness, and The Phallic House)

โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00-19.30 น.
ณ ห้องไอยรา (บริเวณตรงข้ามหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน)
การบรรยายครั้งนี้จะดำเนินรายการเป็นภาษาไทยเท่านั้น

การบรรยายครั้งนี้ ศิลปินและนักทฤษฎีวิพากษ์ ทัศนัย เศรษฐเสรี จะพูดคุยถึงการวิจัยของเขาในชุมชนชาวไทยและผู้อพยพชนชาติอื่น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ People, Money, Ghosts (Movement as Metaphor) ประกอบไปด้วยศิลปิน ไขว สัมนาง, เอมี เลียน & เอ็นโซ คามาโช และ เหงียน ธี ธันห์ ไม และคัดสรรผลงานโดยภัณฑารักษ์ชาวออสเตรเลีย อาศัยอยู่พนมเปญ โรเจอร์ เนลสัน เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน ซึ่งเป็นนิทรรศการกลุ่มซึ่งประกอบด้วยงานศิลปะชิ้นสำคัญที่ไม่เคยจัดแสดงในประเทศไทยมาก่อนของกลุ่มศิลปินที่สร้างงานเกี่ยวพันกับความคิด และกระบวนการของการเดินทางกับการอพยพที่ได้รับเสียงชื่นชมในระดับนานาชาติ 

People, Money, Ghosts (Movement as Metaphor) เป็นนิทรรศการที่ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ ในการจินตนาการถึงและหาเหตุผลให้กับโลกที่เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประหนึ่งกลุ่มดาวของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวปรับสร้างรูปแบบใหม่ไม่รู้จบ และกลุ่มพลังกับรูปแบบอันยุ่งเหยิงสับสนที่ลุกลามขยายตัวเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำความเข้าใจได้หมดจดจากเพียงมุมมองเดียว 

การเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างแต่ละสถานที่และการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่กลายเป็นใจความสำคัญในการสร้างงานศิลปะของศิลปินกลุ่มนี้ การย้ายที่อยู่เป็นกิจวัตรกลายเป็นสภาวะแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับพวกเขา ศิลปินทั้งหมดได้เสนอให้มองภูมิภาคนี้ในฐานะเครือข่ายความสัมพันธ์อันเปี่ยมพลวัตที่การกำหนดค่าหรือรูปแบบนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และกระหายอย่างยิ่งที่จะโดดข้ามพรมแดนของรัฐชาติภายใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพรมแดนในจินตกรรมของตัวภูมิภาคเองอีกต่อหนึ่ง              

เกี่ยวกับผู้บรรยาย
ทัศนัย เศรษฐเสรี เป็นศิลปินจากจังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีผลงานจัดแสดงทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติมากว่าสองทศวรรษ จบการศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์จาก University of Chicago ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ความคิด ในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัศนัย เป็นนักอ่าน นักวิจารณ์ มักวิเคราะห์สถานการณ์และพูดถึงสิ่งที่เขาคิดอย่างตรงไปตรงมา เขามุ่งเน้นการศึกษาเชิงทฤษฎีสายสังคมศาสตร์ มากไปกว่าการฝึกมือเชิงช่าง ซึ่งกินความก้าวล้ำออกไปมากกว่าการผลิตวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า งานทัศนศิลป์ เขาสนใจศึกษาเชิงวิพากษ์ทางสังคม-วัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับ Media Ethnography and Visualizing Culture Study

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-612-6741
อีเมล์: artcenter@jimthompsonhouse.com
เฟซบุค: The Jim Thompson Art Center
เว็บไซต์: www.jimthompsonartcenter.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

Seminar date: 
17 พ.ค. 2017 18:00 to 19:30
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.