^ Back to Top

วิชาการ

อบรม สัมมนา วิชาการ

เคล็ด(ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ ปี 3 ตอน "คิดก่อน รวยกว่า"

สัมมนา เคล็ด(ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ ปี 3 ตอน "คิดก่อน รวยกว่า"

นักธุรกิจ SMEs ที่ต้องการหาความรู้ ติดอาวุธเพิ่ม อยากรวยก่อน รวยกว่าใคร ไม่ควรพลาด งานสัมมนา เคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จปี 3 ตอน “คิดก่อน รวยกว่า” รับฟังข้อคิด เคล็ดลับ จากประสบการณ์ตรงของนักธุรกิจชั้นนำ 3 ท่านที่โดดเด่นในการผลักดันธุรกิจให้ประสบค

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 29 - 13:00 to 17:00

อบรม โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

อบรมโครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1 สู่รางวัลยุวทูตดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 3 : The 1st NARIT Youth Leaders (NYL 2013) Project to the 3rd Thai Young Astronomy Ambassador (TYAA 2013) Award เพื่อสรรหาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 8 คน แล

Seminar date: 
เสาร์, 2013, เมษายน 27 - 09:00 to จันทร์, 2013, พฤษภาคม 6 - 16:00

ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556

การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์ ตลอดจนนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุ

Seminar date: 
ศุกร์, 2013, สิงหาคม 23 (All day)

โครงการ ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัยประจำปี 2556 เรื่อง “ผลงานบัณฑิตศึกษา งานวิจัย และงานสร้างสรรค์”

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆในศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้า

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 15 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - วิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.