^ Back to Top

โครงการ Space Camp Thailand

โครงการ Space Camp Thailand

Space Camp Thailand โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program) เปิดรับสมัครนักเรียนสัญชาติไทยอายุ 14-18 ปี เข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเป็นตัวแทน 3 คนของประเทศ เข้าเรียนหลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

กำหนดการ

 • รับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม - 14 ตุลาคม 2559 ที่ www.spacecampthailand.com/apply ค่าสมัครสอบ 400 บาท
 • สอบคัดเลือกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 12.30 น. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีเนื้อหาในการสอบครอบคลุมเรื่องประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศ, ปัจจุบันและอนาคตของการสำรวจอวกาศ, ไดนามิกส์, โลจิกส์, ฟิสิกส์, ทฤษฎีของนิวตัน, จรวด เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษปรนัย 100 ข้อ
 • ผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงที่สุด 20 คนจะได้รับเลือกให้เข้าค่าย STEM 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 จากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คนที่เป็นผู้ได้รับทุนไปเข้าค่ายอวกาศที่อเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 14-18 ปีในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

สิทธิประโยชน์จากทุน

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เมืองฮันส์วิลล์ อเมริกา
 • ค่าเดินทางภายในอเมริกา
 • ค่าอาหารภายในอเมริกา
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • ประกันการเดินทาง
 • ชุดนักบิน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ฝึกอบรมที่ค่ายอวกาศเป็นเวลา 6 วัน ที่ U.S. Space&Rocket Center ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ได้ทุนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตรสำหรับศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เฉพาะผู้ได้ทุนจากสถานทูตสหรัฐ)
 • ได้ recommendation เพื่อใช้สมัครเข้าเรียนต่อที่ MIT (เฉพาะผู้ได้ทุนจากสถานทูตสหรัฐ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณดำรงค์เดช ไตรงามสม

โครงการ Space Camp Thailand

Seminar date: 
18 ก.ย. 2016 10:00 to 14 ต.ค. 2016 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.