^ Back to Top

นวัตกรรม และเทคโนโลยี

อบรม สัมมนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่าย ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกสัง

Seminar date: 
จันทร์, 2023, พฤษภาคม 15 (All day) to อาทิตย์, 2024, มีนาคม 31 (All day)

สัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum

สัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โ

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2019, ตุลาคม 17 - 08:30 to 16:30

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เข้าร่วมสัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

Seminar date: 
อาทิตย์, 2019, กรกฎาคม 7 - 08:30 to 16:30

Thailand Animation Pitching Workshop 2

Thailand Animation Pitching Workshop 2 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ TCDC ไปรษณีย์กลาง

Seminar date: 
เสาร์, 2019, พฤษภาคม 18 (All day) to อาทิตย์, 2019, พฤษภาคม 19 (All day)

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560" จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผ

Seminar date: 
พุธ, 2017, มีนาคม 1 (All day) to ศุกร์, 2017, มิถุนายน 30 (All day)

โครงการ Space Camp Thailand

โครงการ Space Camp Thailand

Space Camp Thailand โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program) เปิดรับสมัครนักเรียนสัญชาติไทยอายุ 14-18 ปี เข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเป็นตัวแทน 3 คนของประเทศ เข้า

Seminar date: 
อาทิตย์, 2016, กันยายน 18 - 10:00 to ศุกร์, 2016, ตุลาคม 14 - 16:00

สัมมนา ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว

ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว

"ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว” ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุการก่อสร้างแ

Seminar date: 
เสาร์, 2015, มกราคม 24 - 09:00 to 16:00

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

เนื่องด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Dig

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2014, มิถุนายน 19 - 08:00 to พฤหัสบดี, 2014, มิถุนายน 26 - 17:00

สัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)

สัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)

เชิญร่วมสัมมนา "การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10" (The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering : JCSSE 2013)

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 29 - 08:00 to พฤหัสบดี, 2013, พฤษภาคม 30 - 16:00

สัมมนาฟรี " เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า" 8 หัวข้อสำคัญ เพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

สัมมนาฟรี เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

ทุกวันนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านไอซีทีของไทยกำลังเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและ IT เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ แต่การมีโครงสร้างฯที่ดีอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ การจัดงานสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อก

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2013, พฤษภาคม 23 - 10:00 to อาทิตย์, 2013, พฤษภาคม 26 - 20:00

หน้า

Subscribe to RSS - นวัตกรรม และเทคโนโลยี

Members Online

There are currently 0 users online.