^ Back to Top

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560" จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ (Clean technology,  Food technology และเทคโนโลยีอื่นๆ)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ (Clean technology,  Food technology และเทคโนโลยีอื่นๆ) เข้าร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2560 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างแบบจำลองธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี การอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุน อาทิ  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  นักลงทุน ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมในโครงการฯ จำนวน 30 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจาก สวทช.  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ด่วน!....เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-583-9992 ต่อ 1508-1512 , 1523 หรือ 02-564-7000 ต่อ 5544

ข่าวประชาสัมพันธ์ :คุณพลวัฒน์ จันทร์พราหมณ์

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"
Seminar date: 
01 มี.ค. 2017 (All day) to 30 มิ.ย. 2017 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.