^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย "Honda LPGA Thai Fashion Design Contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย Honda LPGA Thai Fashion Design Contest

ช่อง 7 สี ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย "Honda LPGA Thai Fashion Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

แนวคิดการออกแบบ

ชุด Cocktail สำหรับผู้หญิงเพื่อสวมใส่ในงานกลางคืน ที่บ่งบอกกลิ่นอายความเป็นไทย โดยการใช้ผ้าไทยเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ ตัดเย็บ ในแนวคิด “Smart & Trendy Look” ที่สามารถสวมใส่ได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ผู้ที่สนใจทั่วไป นักออกแบบอิสระ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ไม่จำกัดเพศ และอายุ

กติกา

 1. งานออกแบบต้องใช้วัสดุผ้าไทยเป็นหลัก อย่างน้อย 80% โดยสามารถใช้วัสดุอื่นผสมได้ตามความเหมาะสม ผ้าไทยในที่นี้หมายถึง ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้ายไทย ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทย
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ และผลงานชิ้นนั้นต้องไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน
 3. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. แสดงผลงานลงบนกระดาษ A4 อธิบายความเป็นมา แนวคิดการออกแบบ แรงบันดาลใจ ระบุวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานจริง ส่วนผสม กลุ่มสีที่ใช้
 5. ผลงานการออกแบบ สามารถตัดเย็บได้จริง สวมใส่ได้จริง โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย จะได้รับการแสดงแบบโดยนางแบบอาชีพ 
 6. ผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และใช้ในงาน Charity Night
 7. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนต้องนำผลงานไปแสดงในงาน Charity Night ของการแข่งขันกอล์ฟสตรี Honda LPGA THAILAND 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 (โดยที่ผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก)

หลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติของท่าน เพื่อแนะนำตนเอง
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาดใดก็ได้ 1 รูป
 4. เขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ด้านหลังของผลงานทุกชิ้น และโปรดสำเนาผลงานไว้ คณะผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งผลงานคืน

วิธีการสมัคร
ส่งผลงานโดยตรงที่ สายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เลขที่ 998/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
รอบแรก

 • คณะกรรมการ คัดเลือกผลงาน จำนวน 20 ผลงาน หรือในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากจำนวนผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด โดยพิจารณาจาก
  • แนวคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
  • เทคนิคด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การเลือกใช้วัสดุและความเป็นไปได้ในการผลิตผลงานจริง

รอบที่ 2

 • ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก นำเสนอผลงานด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการซักถามข้อสงสัย เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงานสุดท้าย ที่นำผลงานไปตัด เย็บจริง โดยพิจารณาจาก
  • แนวคิดในการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และดีไซน์ในการออกแบบ
  • การผลิต การตัดเย็บ ความเป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่ การเลือกใช้วัสดุ ความลงตัวเมื่อสวมใส่บนผู้แสดงแบบ 

รอบที่ 3

 • ผลงาน 10 ชุด ที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำไปแสดงแบบแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบมืออาชีพ เพื่อให้นักกอล์ฟโหวตรางวัล Golfers’ Favorite

 

รางวัลที่ได้รับ

 • นักออกแบบ 10 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับเงินค่าตัดเย็บ คนละ 30,000 บาท และจะได้รับการแสดงแฟชั่นโชว์โดยนางแบบในงาน Charity Night โดยแบ่งจ่ายค่าตัดเย็บออกเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1

 • วันที่ 20-24 มกราคม 2556
 • จำนวน 20,000 บาท

ครั้งที่ 2

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • จำนวน 10,000 บาท

รางวัลพิเศษ รางวัล Golfers’ Favorite โดยให้นักกอล์ฟเป็นผู้ลงคะแนนคัดเลือก แบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้

 • ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับผลงาน

 • ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2556

คัดเลือกผลงานรอบแรก

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 หรือวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2556

สัมภาษณ์นักออกแบบ

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 หรือวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2556

ประกาศรอบตัดสิน

 • วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2556

งาน Charity Night

 • วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โทรศัพท์ 0 2610 0777 ต่อ 250 และ 328

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 พ.ย. 2013 10:00 to 27 ธ.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.