^ Back to Top

ประกวดการ์ตูนนานาชาติ "13th Annual Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest"

ประกวดการ์ตูนนานาชาติ "13th Annual Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest"

Tottori ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนนานาชาติ "13th Annual Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest" หัวข้อ "กลิ่น" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เช่นอายุ, สัญชาติ

ผลงานที่รับสมัคร

 • การประกวดมี ด้วยกัน 3 ประเภท ในหัวข้อ ที่มีชื่อว่า "กลิ่น"
  • Manga (การ์ตูน) แบบ 1 ช่อง (1 หน้ากระดาษ)
  • Manga (การ์ตูน) แบบ 4 ช่อง (ไม่ต่ำกว่า 1 - 8 หน้ากระดาษ)
  • การ์ตูนแบบเนื้อเรื่อง ไม่ต่ำกว่า 4 – 24 หน้ากระดาษ
   (สามารถส่งได้หลายประเภท สามารถส่งเป็นกลุ่มได้)
 • การส่งผลงานต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือส่งเข้าประกวดมาก่อน

ขนาดที่ต้องการ

 • เกณฑ์ทั่วไป
  • ขนาดผลงานต้องมีขนาด B4 (257mmX364mm) หรือ A4 (210mmX297mm)
  • เขียนชื่อหัวข้อผลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาหลักของตนเอง
  • สามารถส่งผลงานเป็นแบบสี หรือแบบขาวดำ (สามารถผสมได้ทั้งสีและขาวดำ)
  • ใส่ตัวเลขหน้าที่ท้ายกระดาษแต่ละแผ่น
 • สำหรับงานเขียนด้วยมือ
  • กระดาษใช้ได้หน้าเดียว (งานเขียนสองหน้าจะไม่มีการพิจารณา)
  • ขียนชื่อผลงานให้อ่านง่ายและชัดเจน
 • สำหรับงานแบบดิจิทัล
  • รูปแบบไฟล์ ต้องไฟล์เป็น pdf เท่านั้น
  • สำหรับผลงานแบบ ขาว – ดำ แนะนำว่าควรมีค่าความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi และอย่างน้อย 350 dpi สำหรับงานสี

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 31 สิงหาคม 2567 (ภายในเวลาที่กำหนด)
 • ประกาศรายชื่อชนะการประกวด ช่วงเดือน ธันวาคม 2567 โดยจะมีการแจ้งผลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
 • พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2025 ที่จังหวัดทตโตริ ผู้ชนะการประกวดทั้งหมดจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

วิธีส่งผลงาน

 • กรณีที่ส่งข้อมูล (Data) ทางเว็บไซต์
  • ให้เข้าไปในหน้ากรอกแบบฟอร์มสมัคร กรอกข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลผลงาน
  • ข้อมูลที่ต้องกรอก สาขาที่ส่งประกวด, ชื่อผลงาน, สัญชาติ, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, ช่องทางการติดต่อ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, อาชีพ (ชื่อโรงเรียน, ชั้นปี), นามปากกา
  • รูปแบบข้อมูล และข้อจำกัดด้านขนาด
   • รูปแบบข้อมูล: pdf
   • ขนาด: ไม่เกิน 100 MB
 • สำหรับการส่งต้นฉบับ
  • สำหรับผลงานที่เป็นกระดาษให้ส่งเป็นสำเนา ขนาด A4 เนื้อความที่เขียนต้องให้อ่านง่ายและชัดเจน กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง
  • สำหรับการส่งแบบ Data มาให้แนบ CD-R หรือ DVD-R
  • แบบฟอร์มใบรับสมัครให้ส่งมา 1 ชิ้น ต่อ 1 ผลงาน
  • ผลงานที่ส่งมาจะไม่ส่งกลับคืนให้ผู้สมัคร
   กรุณานำส่ง
   Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest Office
   Work Submission Section (Imai Printing Co, Ltd)
   8 Tomimasu-cho, Yonago City, Tottori Prefecture, 683-0103, Japan

หมายเหตุและเงื่อนไข

 • ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อขอต้นฉบับจริงของผลงาน (รูปแบบ psd หรือ eps สำหรับงานดิจิทัล) หรือรูปแบบที่แก้ไขของข้อความอาจจะได้รับการร้องขอในภายหลัง
 • การส่งผลงานเข้าประกวดนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากพบว่าการส่งที่ชนะได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานจะถูกตัดสิทธ์และรางวัลจะถูกเพิกถอนทันที
 • ในกรณีที่พบว่างานที่ส่งมานั้นละเมิดต่อลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ภาพของบุคคลที่สามโดยการลอกเลียนแบบผิดกฎหมายหรือเหตุผลอื่นใดศิลปินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ AI ในการสร้างส่วนหลักต่างๆ ของผลงาน ทั้งในส่วนของเนื้อเรื่อง การจัดองค์ประกอบ ภาพ ฯลฯ แต่สามารถนำภาพที่สร้างโดย AI มาใช้เป็นตัวช่วยในส่วนประกอบเฉพาะส่วนของผลงานได้
 • ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นผ่านทางไปรษณีย์
 • ลิขสิทธิ์ของงานที่ส่งมายังคงเป็นทรัพย์สินของศิลปิน อย่างไรก็ตามศิลปินควรอนุญาตให้ผู้จัดประกวดวางส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์หรือวัสดุประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นโดยการประกวด (รวมทั้งสิ่งพิมพ์ภายนอก) แสดงผลงานชิ้นส่วนหรือทั้งหมดที่จัดในการประกวดด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันสื่อออนไลน์และการจัดนิทรรศการอื่นๆที่จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ที่นี้จะใช้สำหรับการประกวดและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้

การคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือก นักเขียนการ์ตูน นักวิจัย องค์กรวิจัย Manga (เป็นคณะกรรมการตัดสินผู้ชนะการประกวดทตโตริ อาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัล Grand Prize จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500,000 เยน จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Merit Award จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เยน จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัล Selection Committee Award จะได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 50,000 เยน จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัล U-15 Youth Manga Prize (สำหรับนักวาดที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี) จะได้รับระกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 เยน จำนวน 3 รางวัล

ติต่อสอบถาม
E-mail : mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp

File attachments: 
หมดเขต: 
13 พ.ค. 2024 08:30 to 31 ส.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.