^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ฯ จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

แนวคิด
ตราสัญลักษณ์ (logo) สําหรับเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ฯ จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ในเครือกรมทรัพยากรธรณี ตราสัญลักษณ์นี้จะถูกนําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ โดยมีแนวคิดสื่อถึงซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ประเภท ที่มีความสําคัญและพบในภาคเหนือเป็นองค์ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ์ด้วยกัน ได้แก่

  • ช้างสี่งา (Gomphotheium)
  • เอปเชียงม่วน(Khoratpithecus chiangmuanensis)
  • กวางรุจา (Stephanocemas rucha)
  • ทาร์เซียสิรินธร (Tarsiussirindhornae)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กำหนดระยะเวลา

  • หมดเขตการส่งผลงานเข้าประกวด 5 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น.
  • ประกาศผลปลายเดือนธันวาคม 2565 ผ่านทางแฟนเพจ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์จะนัดหมายวันเวลาของการมอบรางวัลกับผู้ได้รับการคัดเลือกในภายหลัง

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยอันดับ 1 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยอันดับ 2 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/lampanggeologymuseum

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
9,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 พ.ย. 2022 (All day) to 05 ธ.ค. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.