^ Back to Top

ประกวดออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ wireless"

ประกวดออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ wireless"

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ wireless" ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

ภายใต้คอนเซ็ปต์
ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
"ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ wireless"

คุณสมบัติ

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
 • ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 5 ผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบว่าผลงานที่ออกแบบได้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทางคณะกรรมการจะทำการเพิกถอนรางวัลโดยทันที

เงื่อนไขการประกวด

 • ภาพสัญลักษณ์ของผลงานต้องสื่อความหมายของชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ "Smartphone-Based Biosensor for Point-of-Care Testing"
 • ผลงานต้องจดจำง่าย เหมาะสมกับการนำไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นโลโก้ในเว็บไซต์
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ AI หรือ PSD, solution 600 dpi
 • ผู้ออกแบบต้องอธิบายแนวคิดในการออกแบบด้วย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม และส่งคืนผลงานในทุกกรณี
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565
 • ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ liverchula@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
facebook ดร.พิทักษ์ตับ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
5,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ต.ค. 2022 08:30 to 30 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.