^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.
 • ระดับอุดมศึกษา / ปวส.
 • ระดับประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวด

 • ผลงานสร้างสรรค์ตามหัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า”"
 • วาดภาพที่สมบูรณ์ลงบน กระดาษแคนสันเท่านั้น รุ่นใดก็ได้ ไม่จํากัดขนาด *เฉพาะระดับประชาชนทั่วไปจะต้องใช้กระดาษ เกรดอาร์ตติสเท่านั้น ได้แก่ อาร์เช่, แคนสันเฮอริเทจ, มูแลงดูรอย และแม็กนาน รุ่น  Toscana
 • เทคนิคใดก็ได้ตามความถนัด
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนผลงาน (แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของตนเอง และไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับสมัครและส่งผลงานวันที่ 15 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผล และรับรางวัล ภายในเดือน พฤษจิกายน 2565 (โดยสถานที่ วันที่และเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา /ปวช.
  • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 20,000 บาท (เงินสด 10,000.- / อุปกรณ์ 10,000.-)
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 15,000 บาท (เงินสด 7,500.- / อุปกรณ์ 7,500.-)
  • รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท (เงินสด 5,000.- / อุปกรณ์ 5,000.-)
  • รางวัลพิเศษ 2 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท (เงินสด 4,000.- / อุปกรณ์ 4,000.-)
 • รางวัลระดับอุดมศึกษา /ปวส.
  • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 30,000 บาท (เงินสด 15,000.- / อุปกรณ์ 15,000.-)
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท (เงินสด 10,000.- / อุปกรณ์ 10,000.-)
  • รางวัลที่ 3 มูลค่า 15,000 บาท (เงินสด 7,500.- / อุปกรณ์ 7,500.-)
  • รางวัลพิเศษ 2 รางวัล มูลค่า 12,000 บาท (เงินสด 6,000.- / อุปกรณ์ 6,000.-)
 • รางวัลระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท (เงินสด 25,000.- / อุปกรณ์ 25,000.-)
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 35,000 บาท (เงินสด 17,500.- / อุปกรณ์ 17,500.-)
  • รางวัลที่ 3 มูลค่า 25,000 บาท (เงินสด 12,500.- / อุปกรณ์ 12,500.-)
  • รางวัลพิเศษ 2 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท (เงินสด 10,000.- / อุปกรณ์ 10,000.-)
 • ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับ จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจาก HHK เพื่อเป็น Brand Ambassador
 • อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จะได้รับชุด Gift Set มูลค่า 1,000 บาท จาก HHK
 • โรงเรียน/สถาบัน ที่รวบรวมส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ 50 ภาพขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท

ติดต่อสอบถาม

 • 0-2895-7200 ต่อ ฝ่ายกิจกรรม 129 หรือ 083-086-9860
 • Facebook : HHKFanpage
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2022 08:30 to 15 ต.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.