^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต"

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต"

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต : Art and Dharma Leading to Innovation" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
 • เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

หัวข้อการประกวด
"ศิลป์ ธรรม นำนวัต (Art and Dharma Leading to Innovation)"
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงแก่นหลักของแนวความคิดในการทำงานทุกชนิด ที่สำคัญมากกว่านวัตกรรม โดยหมายรวมถึงความซาบซึ้งในความดี ความงาม ความจริง การตระหนักรู้ในความจริงอันประเสริฐ ซึ่งจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่การพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต่อไปเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ศิลป์ ธรรม นำนวัต หมายถึง "ความดี ความงาม ความจริง เป็นศิลป์และธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นต่อไป"

ประเภทผลงาน
ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง ขนาดไม่เกิน 180 ซม. รวมกรอบ (ถ้ามี) มีความหนาจากพื้นผิว หรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • ศิลปิน
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน 28 - 29 มีนาคม 2565 (เวลา 09.00 - 17.00 น.)
 • คัดเลือกและตัดสิน 31 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลการตัดสิน 4 เมษายน 2565 (ทางเว็ปไซต์ และ เฟซบุ๊ก Asia Plus Art Contest )
 • นิทรรศการแสดงผลงาน TBC

สถานที่ส่งผลงาน
ทุกภูมิภาคเปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

 • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 • ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร.084-019-2483
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร.081-799-9255
 • ภาคใต้ Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery เลขที่ 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร.086-961-8947

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์: 02-680-4045 / 02-680-4042/ 02-680-1113 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00)
 • อีเมล : asiaplusart@asiaplus.co.th    
 • www.facebook.com/AsiaPlusArtContest
 • LINE l https://bit.ly/3sok9lu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
หมดเขต: 
28 มี.ค. 2022 09:00 to 29 มี.ค. 2022 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.