^ Back to Top

ประกวด "Krungsri IMAX Video Contest 2021"

ประกวด "Krungsri IMAX Video Contest 2021"

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ กรุงศรีไอแมกซ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Krungsri IMAX Video Contest 2021" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 268,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร และการชมภาพยนตร์ในแบบวิถีใหม่ Next Norm ที่โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 1. ชื่อคลิปวิดีโอ
 2. สเปกไฟล์ FULL HD
  • Tiktok Video
   • Dimensions: ≥ 1080 x 1920 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Size: ≤ 500 MB
   • File Type: MP4, MOV, MPEG, 3GP และ AVI
  • Instagram
   • Video Dimensions: Square 1080 x 1080 px
   • Aspect Ratio: 1:1
   • File Type: MP4
  • YouTube
   • Video Dimensions: 1280 x 720 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Type: MP4
  • Facebook
   • Video Dimensions: 1280 x 720 px
   • Aspect Ratio: 16:9
   • File Type: MP4
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 5. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
(Krungsri Mobile App) ข้อความบังคับในคลิปวิดีโอ

 1. ดูหนังปลอดภัย ด้วยความห่วงใย ที่กรุงศรีไอแมกซ์
 2. ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป KMA >> (ซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่น นำ QR Code แตะที่จุดฉีกบัตร แล้วเข้าโรงหนัง)

กำหนดการ

 • 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน ทีมงานอัพโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel
 • 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตัดสินรางวัล
 • 30 ธันวาคม 2564 ประกาศผล
 • 7 มกราคม 2564 มอบรางวัล

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 1. สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password สำหรับสมัครเข้าประกวดได้ที่ www.krungsriimaxvideocontest2021.com
 2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ jpg.
 3. หมดเขตสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.

การส่งผลงาน

 1. อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอ โดยมี #krungsriimaxvideocontest2021 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #krungsriimaxvideocontest2021
 2. อัปโหลดคลิปช่องทางที่ผู้สมัครเลือกในการอัปโหลดคลิปของท่านเพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มเท่านั้น (Tiktok, Instagram, YouTube, Facebook)
 3. อัปโหลดคลิปที่ www.krungsriimaxvideocontest2021.com พร้อมแนบลิงก์ของคลิปแพลตฟอร์มที่เลือก ภายในวันที่ 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 24.00 น.

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์แผนงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือ ทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งคลิปวิดีโอในนามของผู้อื่นหากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 3. คลิปวิดีโอต้องมีหัวข้อครบตามที่กำหนด
 4. คลิปวีดีโอที่ส่งประกวดทุกชิ้นงาน เมเจอร์ หรือกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปโปรโมททุกช่องทางของเมเจอร์ หรือ กรุงศรีและทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงหรือตัดต่อได้
 5. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
 6. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 7. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. องค์ประกอบของคลิปวิดีโอและสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอแผนงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 11. การใช้โลโก้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรีไอแมกซ์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาข้อมูลตรงประเด็น 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 • ยอดวิว 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
  • เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 10 ใบ มูลค่า 2,800 บาท (7,800 บาท/ทีม)

ติดต่อสอบถาม
www.krungsriimaxvideocontest2021.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
268,000 Baht
หมดเขต: 
15 ต.ค. 2021 09:00 to 15 ธ.ค. 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod