^ Back to Top

ประกวดคลิป

ประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs"

ประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 16:30

ประกวดคลิป Instagram "โครงการ Shoot/share/care/master modern #competition"

ประกวดคลิปวิดีโอ Instagram "โครงการ Shoot/share/care/master modern #competition"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม และประชาชนทั้วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป Instagram "โครงการ Shoot/share/care/master modern #competition" เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพร

หมดเขต: 
อา, 2024-04-21 (All day)

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร"

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร" ภายใต้แนวคิด "ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย" ชิงเงินรางวัลม

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 (All day)

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Y

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประ

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทกลุ่มคนพิการ ในหัวข้อ "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทกลุ่มคนพิการ ในหัวข้อ "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญกลุ่มคนพิการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทกลุ่มคนพิก

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดคลิป "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน"

ประกวดคลิป "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

ประกวดคลิป "มายอำเภอชุมชนแชมเปี้ยน"

ประกวดคลิป "มายอำเภอชุมชนแชมเปี้ยน"

ชุมชนแชมเปี้ยน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "มายอำเภอชุมชนแชมเปี้ยน" ในหัวข้อ "จานเด็ดชุมชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2024-02-25 (All day)

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2024-06-15 (All day)

ประกวดภาพวาดระบายสีและคลิป TikTok ในหัวข้อ "รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ"

ประกวดภาพวาดระบายสีและคลิป TikTok ในหัวข้อ "รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ"

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและคลิป TikTok

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิป

Members Online

There are currently 0 users online.