^ Back to Top

ประกวด "Productivity (TikTok) Clip Contest" ในหัวข้อ Productivity "ดีกว่าเดิม...แค่เริ่มลงมือ Make a better NOW"

ประกวด "Productivity (TikTok) Clip Contest" ในหัวข้อ Productivity "ดีกว่าเดิม...แค่เริ่มลงมือ Make a better NOW"

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Productivity (TikTok) Clip Contest" ในหัวข้อ Productivity "ดีกว่าเดิม...แค่เริ่มลงมือ Make a better NOW" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งประกวด (เดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 5 คน) พร้อมระบุชื่อทีม (ถ้ามี) ส่งได้ 1 ผลงาน
 • จัดทำคลิปความยาวของผลงาน 1-3 นาที (รวมเครดิต) โดยอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full Hd 1080p
 • ตั้งชื่อผลงาน อาจใส่คำบรรยาย (Subtitle) ภาษาอังกฤษในคลิป (ไม่มีผลต่อการตัดสิน)
 • มีเนื้อหาตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย และมีความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและจดจำ
 • ผู้ส่งประกวดต้องผลิตเนื้อหา และรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายทำหรือสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ตามความเหมาะสม โดยห้ามคัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลง ลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่และส่งเข้าประกวดมาก่อน
 • ผลงานทั้งภาพและเสียงต้องไม่มีเนื้อหาสิ่งผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ ถ้อยคำหยาบคาย สร้างความแตกแยก ขัดต่อประเพณี ศีลธรรมและจริยธรรม เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีเจตนาแฝงเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

รายละเอียดคลิป

 • มีคำว่า Productivity (การเพิ่มผลิตภาพ)
 • สื่อถึงเครื่องมือ Productivity หรือ QCDSMEE อย่างน้อย 1 เรื่อง เป็น Theme หรือ Content หลัก
 • นำเสนอในรูปแบบการเพิ่มผลิตภาพของชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน งานอดิเรก การท่องเที่ยว กิจกรรมในบ้าน เป็นต้น

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกข้อมูลของผู้ส่งประกวดและชื่อบัญชี TikTok ชื่อผลงาน พร้อมบรรยายแนวคิดที่ต้องการสื่อ
 • โพสต์ส่งผลงานในช่องทางหน้าบัญชีแฟลตฟอร์ม TikTok ของตนเอง หรือของสมาชิกในทีมเพียง 1 บัญชี (กรณีส่งเป็นทีม)
 • เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #FTPI #ProductivityContest #ดีกว่าเดิมแค่เริ่มลงมือ #MakeabetterNOW

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผล 8 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์การพิจารณา

 • เนื้อหาต้องสอดคล้องตามหัวข้อ 30 คะแนน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทำและคุณภาพของภาพและเสียง 20 คะแนน
 • ภาษาที่ใช้ทั้งข้อความ คำพูด และเอฟเฟคประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 10 คะแนน

หมายเหตุ กรณีรางวัลความพึงพอใจผลงานของประชาชนทั่วไป (Popular Vote) พิจารณาจากผลรวมยอดกดไลค์ในแพลตฟอร์ม TikTok ผ่านช่องทางการเผยแพร่บัญชีของผู้ส่งประกวด (สรุปยอดจากโพสต์ผู้ส่งประกวด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
 • Popular Vote ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ
  โทร 026195500 ต่อ 126 หรือ 0894443573
 • email: liaison@ftpi.or.th
 • LINE ID: aposociety
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
75,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 เม.ย. 2024 08:30 to 30 มิ.ย. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.