^ Back to Top

ประกวดคลิป

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

Deadline: 
Mon, 2020-02-17 16:30

ประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 16:30

ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”

ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

Deadline: 
Fri, 2019-12-20 16:30

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ขอเชิญคู่แม่ลูก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และคลิป 100 คู่แรก จะได้รับของที่ระลึกจาก AIS

Deadline: 
Wed, 2019-08-14 16:30

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2019"

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2019"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-07-22 16:30

ประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ

ประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ ชิงรางวัลรวมมากกว่า 10,000 บาท พร้อมช่วยจัดตั้งเว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจจนเปิดบริษัทของตัวเองได้ โดยไม่มี

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

Deadline: 
Wed, 2018-12-12 16:00

ประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”

ประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า ๑๕

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวด "Beauty Review Battle 2018 รีวิวชิคพลิกความสวย"

ประกวด "Beauty Review Battle 2018 รีวิวชิคพลิกความสวย"

เลท มี อิน บิวตี้ มูสโฟมโสมป่า ร่วมกับ มาลี เฮลติพลัส และ C Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Beauty Review Battle 2018 รีวิวชิคพลิกความสวย" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "สวยใสจากภายใน สู่ภายนอก" ชิงเงินร

Deadline: 
Sat, 2018-10-13 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิป

Members Online

There are currently 0 users online.