^ Back to Top

ประกวดคลิป

ประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge"

ประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge"

ถ้วยทองโอสถ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ถ้วยทองในอนาคต

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

ประกวดคลิปเล่นหรือรีวิวบอร์ดเกมบน Tiktok "Coup & Crossing Usagyuuun Challenge"

ประกวดคลิปเล่นหรือรีวิวบอร์ดเกมบน Tiktok "Coup & Crossing Usagyuuun Challenge"

Siam Board Games ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปเล่นหรือรีวิวบอร์ดเกมบน Tiktok "Coup & Crossing Usagyuuun Challenge" ชิงรางวัล มูลค่ากว่า 10,000 บาท

รายละเอียดการประกวด

Deadline: 
Wed, 2023-08-30 16:30

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ "เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย"

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ "เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย"

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ "เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 79,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

ประกวดคลิปท่องเที่ยว "WoW Thailand! TikTok Creators ชวนเที่ยว"

ประกวดคลิปท่องเที่ยว "WoW Thailand! TikTok Creators ชวนเที่ยว"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปท่องเที่ยว "WoW Thailand! TikTok Creators ชวนเที่ยว" ชิงบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย

กติกาการประกวด

Deadline: 
Tue, 2023-07-25 (All day)

ประกวดคลิปส่งเสริมสุขภาวะคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน "สุข+ดี อย่างมีพลัง"

ประกวดคลิปส่งเสริมสุขภาวะคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน "สุข+ดี อย่างมีพลัง"

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปส่งเสริมสุขภาวะคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน "สุข+ดี อย่างมีพลัง" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัต

Deadline: 
Wed, 2023-08-09 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

กรมควบคุมโรค แระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ Kao และ Takeda ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023" ในหัวข้อ "ไข้เลือดออก" ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Sun, 2023-05-28 (All day)

ประกวดคลิป "GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง"

ประกวดคลิป "GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง" ชิงรางัลมูลค่ารวม 16,500 บาท

หัวข้อการประกวด
"ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง"

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 23:59

ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566

ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่อ

Deadline: 
Sun, 2023-02-19 16:30

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม"

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2023-01-31 16:30

ประกวดคลิป "กินเที่ยวให้สุด หยุดที่สมุทรปราการ"

ประกวดคลิป "กินเที่ยวให้สุด หยุดที่สมุทรปราการ"

หอชมเมืองสมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "กินเที่ยวให้สุด หยุดที่สมุทรปราการ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล Paknam Artists Lane "เมืองปากน้ำ ถนนคนอาร์ต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2022-12-22 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิป

Members Online

There are currently 0 users online.