^ Back to Top

ประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok

ประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok

Coca-Cola ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok ชิง Samsung Galaxy Z Flip5 มูลค่า 39,900 บาท

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
 • ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ
 • ไม่เป็นพนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการแข่งขันนี้
 • หากผู้ชนะอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ชนะจะต้องมีบิดามารดา/ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หรือแสดงหนังสือให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลจากผู้ปกครอง หากบิดามารดา/ ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดง สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ "ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์"
 • ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

 ระยะเวลาการแข่งขัน
การแข่งขันเริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.
หมายเหตุ ผลงานใด ๆ ที่ไม่ได้รับในช่วงระยะเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อผลงานที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมสนุก จำเป็นต้องอัพโหลดคลิป Video ลงในช่องทาง TikTok ของตัวเอง โดยมีการรีวิวบรรยายความ #อร่อยไปไหน เมื่อดื่ม "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ในแบบของตัวเอง โดยจะต้องติด Hashtag #โค้กไม่มีน้ำตาล #อร่อยไปไหน พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม #อร่อยไปไหน (ตั้งค่าโพสต์ / Account ที่ร่วมกิจกรรมเป็นสาธารณะ)
 • ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย ("ผลงานที่ถูกต้อง") โดยผู้จัดกิจกรรม
 • หากคลิปที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมมีการบันทึกภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวของบุคคลอื่น ผู้เข้าแข่งขันยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นในการบันทึกและเผยแพร่คลิปแล้ว บุคคลอื่นที่ถูกบันทึกต้องอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หากคลิปไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน แต่ผลงานแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และท่านอาจได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง
 • ผลงานที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ และต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม การเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานจะถือว่าท่านได้ยืนยันและรับรองว่าไม่มีสิ่งใดในผลงงานที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของบุคคลใด ๆ และจะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ อย่างเต็มที่ต่อการละเมิดหรือการฝ่าฝืนดังกล่าว ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์หากละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; และ/หรือ มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เชื้อชาติ ศาสนา เนื้อหาทางการเมือง หรือเนื้อหาหรือการกระทำที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม
 • คลิปไหนสุดครีเอทโดนใจกรรมการ จะเป็นผู้ชนะได้รับของรางวัล  Samsung Galaxy Z Flip5 ขนาดความจุ 256/8Gb มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ประกาศผู้ชนะวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บน Facebook Coca-Cola Thailand (www.facebook.com/cocacolaTH)
 • เมื่อประกาศผู้ชนะได้รับรางวัลแล้ว ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยการ Inbox ข้อความผ่าน Facebook Coca-Cola Thailand และต้องบันทึกภาพหน้าจอหรือ capture หน้า profile Tiktok ของตนเอง เพื่อยืนยันตนเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อจริงนามสกุล และเบอร์ติดต่อ จากนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานของผู้ร่วมสนุกจะถูกคัดเลือก ระหว่างวันที่  25 กันยายน - 15  ตุลาคม 2566 โดยประกาศรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องของท่าน จะได้รับการประเมินจากวิธีการนำเสนอของการบรรยายความอร่อย ต้องสดใหม่ ในแบบตัวของตัวเอง และมีความสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องที่สร้างสรรค์ที่สุดตามความเห็นของผู้จัดกิจกรรม แต่ละรายการจะได้รับรางวัล การตัดสินผลงานที่ชนะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการสื่อสารใด ๆ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น)
 • รายชื่อผู้ชนะจะถูกโพสต์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บนเพจ Facebook Coca-Cola Thailand (www.facebook.com/cocacolaTH)
 • ผู้ชนะมีระยะเวลา 3 วัน หรือภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นับจากวันที่แจ้งการตอบรับ หากไม่ดำเนินการจะถือว่า สละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีผู้มารับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร
 • เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง รางวัลจะมอบให้ตาม "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่สามารถโอน ต่อรอง ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนได้ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่มอบรางวัล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลให้กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว รางวัลจะถูกยกเลิก
 • ผู้จัดกิจกรรม บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน การบำรุงรักษา ภาษี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ของรางวัล

รางวัลการประกวด

 • ของรางวัลสำหรับผู้ชนะ คือ Samsung Galaxy Z Flip5 ขนาดความจุ 256/8Gb มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 39,900 บาท
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมายืนยันตัวตน Inbox ข้อความผ่าน Facebook Coca-Cola Thailand โดยบันทึกภาพหน้าจอหรือ capture หน้า profile Tiktok ของตนเอง เพื่อยืนยันตนเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อจริงนามสกุล และเบอร์ติดต่อ จากนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท บอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 2521/30 - 31 หมู่บ้านบิสทาวน์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่เวลา 10.00 –18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • ผู้ชนะต้องส่งมอบสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน (โดยผู้ได้รับรางวัลต้องขีดฆ่าข้อมูลหมู่เลือดและ/หรือข้อมูลศาสนา บนหน้าสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมาย) เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางผู้จัดกิจกรรม ว่าเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัลไว้ ผู้ชนะต้องแจ้งที่อยู่ที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและ/หรือตัวแทนจัดส่ง ของรางวัลให้ผู้ชนะได้
 • จำนวนและประเภทของรางวัลที่จะมอบให้ในการแข่งขันนี้จะไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ E1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ เว้นแต่กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 • ขณะรับมอบรางวัลผู้ชนะต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลก่อนรับรางวัลกลับไป เมื่อผู้ชนะได้ตรวจสภาพและรับมอบ รางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ซึ่งผู้ชนะจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 สิทธิ์ในการใช้ผลงาน

 • โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ท่านได้มอบหมายและโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกทั้งหมดในผลงาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามในผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรม รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามในนั้น พร้อมกับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้า โดยไม่มีการชดเชยให้กับท่าน ท่านต้องดำเนินการใด ๆ และจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นจากผู้จัดกิจกรรมเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ผูกพันไว้กับผู้จัดกิจกรรมในที่นี้
 • ท่านปลดเปลื้องและสละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามอาจมีหรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก
 • การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ ในการจัดการและส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอม อย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook Coca-Cola Thailand
 • หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้
 • การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง
 • สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ www.en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy
 • ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
 • กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
inbox ของ Facebook Coca-Cola Thailand

File attachments: 
Deadline: 
26 Sep 2023 (All day) to 15 Oct 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.