^ Back to Top

ประกวดคลิป

ประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2"

ประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2"

Major Cineplex ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2" ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-12-06 16:30

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2020-07-25 16:30

ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ออนไลน์”

ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ออนไลน์”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ออนไลน์” ชิงรางวัล

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

หมดเขต: 
จ, 2020-02-17 16:30

ประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2019-11-30 16:30

ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”

ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

หมดเขต: 
ศ, 2019-12-20 16:30

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ขอเชิญคู่แม่ลูก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และคลิป 100 คู่แรก จะได้รับของที่ระลึกจาก AIS

หมดเขต: 
พ, 2019-08-14 16:30

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2019"

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2019"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-30 16:30

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2019-07-22 16:30

ประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ

ประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปแนะนำวิธีเพิ่มเงินเพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์นักธุรกิจ ชิงรางวัลรวมมากกว่า 10,000 บาท พร้อมช่วยจัดตั้งเว็บไซต์ให้คำปรึกษาธุรกิจจนเปิดบริษัทของตัวเองได้ โดยไม่มี

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิป

Members Online

There are currently 0 users online.