^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

กรมควบคุมโรค แระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ Kao และ Takeda ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023" ในหัวข้อ "ไข้เลือดออก" ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของโรคไข้เลือดออก
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกแก่ประชาชน

ภายใต้แนวคิด
คุณอยากบอกอะไรเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัว อาการ การป้องกัน หรืออื่นๆ โดยผ่านการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ให้กับคนที่คุณรัก

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

 • ไม่จํากัด เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา
 • สามารถสมัครได้แบบบุคคลหรือทีม (ไม่เกินทีมละ 3 คน) โดยสามารถ ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน / บุคคล / ทีม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผลงานเป็นคลิปวิดีโอรูปแบบใดก็ได้ (อนิเมชัน โฆษณา ภาพยนต์สั้น) ที่ส่งเข้าประกวดมีความยาว ไม่ต่ํากว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) 16:9 แนวนอน ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ถึง 1920 x 1080px ประเภทไฟล์ .avi .mp4 .mov อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 • การผลิตผลงาน ไม่จํากัดรูปแบบการนําเสนอ สไตล์ และเทคนิคการผลิต สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ
 • ผลงานการประกวดทุกผลงาน จะต้องผ่านกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามก อนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเมือง และไม่กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุหลักเกณฑ์การประกวด

 • รูปภาพ/ดนตรี/เสียงเพลงประกอบ/ตัวละคร ที่นํามาประกอบคลิปวิดีโอ ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใด ๆ
 • ผู้สมัครยินยอมให้ทางผู้จัด เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น หลังจบกิจกรรม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมควบคุมโรค ที่จะสามารถนําไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหรือในโครงการของกรมควบคุมโรคได้

การส่งผลงานเข้าการประกวด
อัพโหลดผลงานลงใน Google Drive พร้อมคําอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน และคัดลอก URL และเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ พร้อมเนื้อเรื่องย่อในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf ส่งมาที่ Email: dvbdactivity@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2566
 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในงาน ASEAN DENGUE DAY
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ทาง Facebook Fanpage กรมควบคุมโรค

เกณฑ์การพิจรณาการตัดสินผลงาน รวม 100 คะแนน

 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด (20 คะแนน)
 • ความสวยงามขององค์ประกอบ การใช้ภาษาและการสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ ความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร มีความน่าสนใจ (30 คะแนน)
 • ความถูกต้องของเนื้อหา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูล อันเป็นเท็จ (20 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0 2590 3133
 • อีเมล dvbdactivity@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 เม.ย. 2023 (All day) to 28 พ.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.