^ Back to Top

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม"

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สมัครประเภทบุคคล/ทีม (หากเป็นทีมทีมละไม่ต่ำกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน )
 • เนื้อหาคลิปคลิปวีดิโอ มีความยาว  3 – 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ขอบเขตเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ "คิดอะไร.....ก็ธรรม"” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยม และรู้เท่าทันสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง 1080p โดยในผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมีตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรากฏอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของคลิปวิดีโอ
 • ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่นเสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอชอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง
 • จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า .mp4 คุณภาพไม่น้อยกว่า1080p
 • กองทุนสื่อฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองทุนสื่อฯ และผู้สร้างสรรค์งานโดยกองทุนสื่อฯ
 • พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลงโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานรายละเอียดเนื้อหาของคลิปวิดีโอคลิป และแนวคิด (Concept) ความยาวไม่เกิน 5 หน้า ขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น ชนิดและตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt. การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) ส่งเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF และในส่วนของ Video Clip การนำเสนอผลงานและแนะนำตัวผ่านคลิปวิดีโอ ความยาว 3 – 5 นาที ความละเอียดไม่ต่ำกว่า .mp4 คุณภาพไม่น้อยกว่า 1080p ส่งไฟล์นามสกุล MOV หรือ MP4
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 1 ผลงาน
 • ส่งผลงานมาทาง positive.tmf@gmail.comโดยแนบ Link ผลงานอัปโหลดเผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทางYoutube โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ  
 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถาม
โทร 084-624-5535, 062-291-5995

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ คนเมืองยอง หละอ่อนหละปูน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
110,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2022 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.