^ Back to Top

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” เพื่อนำไปพัฒนาและรวบรวมสู่เวทีการรับฟังประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 รวมทั้งร่วมกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนความคิด พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในประเด็นสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม และเสวนากับวิทยากร แขกรับเชิญพิเศษ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เยาวชน อายุตั้งแต่ 15-24 ปี
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมตอนปลาย หรือระดับมหาวิทยาลัย (คณะใดก็ได้)
  • ประกอบไปด้วยสมาชิก 1-3 คน
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามวันที่กำหนด ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบ
  • มีความสนใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 
ด้วยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (International Federation of Medical Students’ Associations - Thailand) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีกำหนดการจัดโครงการ YEEP! (Youth Engagement for Environmental Policy) ในรูปแบบการประกวด Pitching Challenge ซึ่งเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
 
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพัฒนาข้อเสนอนโยบายของเยาวชนสู่เวทีรวบรวมความคิดเห็นต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 ในประเด็น การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเเก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ผ่านทางระบบสื่อประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom ได้เเก่

Workshop

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 13.00-17.30 น.

และวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 18:00-20:00 น.

- รับฟังความรู้จากวิทยากรมากประสบการณ์ เรียนรู้การร่างข้อเสนอนโยบายเบื้องต้น และร่วมเสนอไอเดียการแก้ปัญหาสุขภาวะสิ่งแวดล้อม

Pitching Challenge

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 13.00-17.00 น.

- การนำเสนอข้อเสนอแก้ไขนโยบายด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับฝังของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ - นิสิตแพทย์ เชาวนนท์ โสภณสกุลสุข 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
13,500 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ส.ค. 2021 07:00 to 20 ส.ค. 2021 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.