^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

Champ EngRish ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป
 2. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดจำนวน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน
 3. ส่งไฟล์ภาพนิ่งของหนังมาอย่างน้อย 2-3 ภาพ

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกา กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ info@champengrish.com  
 2. ส่งผลงานมาที่ info@champengrish.com โดยการอัพโหลดหนังสั้นขึ้นทาง Google Drive และแนบลิงก์ส่งมาพร้อมรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อทีม
  • ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร เบอร์ติดต่อ
  • ชื่อเรื่อง
  • แนวคิด/ไอเดีย/แก่นเรื่อง พร้อมอธิบาย
  • เนื้อเรื่องย่อ

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. ชื่อเรื่อง แนวคิดและอธิบายConceptรายละเอียดภาพยนตร์สั้น
 2. หนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 3-5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
 3. ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียงโดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงใหม่และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 4. รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “Better Life” ของภาษาอังกฤษในมุมมองของคุณ
 5. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 6. ต้องใส่โลโก้ champ engrish ท้ายเครดิตและมีโลโก้มุมใดมุมหนึ่งตลอดคลิป
 7. เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 8. ผลงานภาพยนตร์สั้นส่งจะต้องเป็นสกุล MOV หรือ MP4 ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p

กำหนดการประกวด
ระยะเวลาการส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
หมายเหตุ วัน และ เวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 2. การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมาย
 3. กระทำตามจุดประสงค์ของการโครงการผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน (เนื้อหาตรงประเด็นตามที่กำหนด
 4. แนวคิดในการนำเสนอหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 5. สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง ความกลมกลืนกันของบทภาพยนตร์

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัล Popular vote 20,000 บาท
 • รางวัล Popular vote 15,000 บาท
 • รางวัล Popular vote 10,000 บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามระเบียบราชการ

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/champengrish
 • LINE ID : @champengrish
 • Email: info@champengrish.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Champ EngRish

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
16 พ.ย. 2020 09:00 to 31 ม.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.