^ Back to Top

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 550,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. แต่ละทีมจะมีสมาชิกที่เป็นนักศึกษา จำนวน 5 คน และที่ปรึกษา จำนวน 1 คน
  2. นอกจากสมาชิก จำนวน 6 คนในข้อที่ 1 ในแต่ละทีมจะมีผู้ช่วยที่เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเดียวกันจำนวน 2 คน
  3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในทีม

ระดับการแข่งขัน

  1. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
  2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา/มัธยม) 

กำหนดระยะเวลา

  • วันหมดเขตการรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  • คัดกรองเอกสารและคุณสมบัติ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
  • ประกาศทีมที่เข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2563
  • จัดการแข่งขันรอบ Semi Final 25 มีนาคม 2563
  • แข่งขัน รอบ Final 25 มิถุนายน 2563

รางวัลการแข่งขัน

  • ระดับมหาวิทยาลัย
    • รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ เป็นเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นจำนวน 90,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นจำนวน 60,000 บาท
    • รางวัลชมเชยจำนวน  30,000 บาท
  • ระดับอาชีวศึกษา
    • รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ เป็นเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นจำนวน 60,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นจำนวน 40,000 บาท
    • รางวัลชมเชยจำนวน  20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

  • Facebook : Jinpao Precistion Industry
  • www.jinpao.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
550,000 Baht
หมดเขต: 
11 ม.ค. 2020 09:00 to 15 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.