^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวม 17,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เป็นผู้มิสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ จะต้องมีความสวยงามและทันสมัย มีเอกลักษณ์ และสื่อความหมายถึง ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเลข 50 (อารบิก) และข้อความ “๕๐ ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้
 2. ผู้สมัครสามารถส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดที่มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประกวดมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด เพียงรางวัลเดียว
 3. ส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่จํากัดสีและเฉดสี) และขาวดํา โดยเป็น
  • ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) ที่สามารถปรับแก้ได้
  • ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PNG โดยมีรายละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ได้อย่างคมชัดและ สมจริง
  • ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 15 เมกะไบต์
 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน โดยความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ดังใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้) โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงาน ที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมาย ทางการค้าของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใด มาก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคม ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ทําลายชื่อเสียง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล ที่สามหรืออื่น ๆ ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์หรือถอนรางวัลภายหลังแม้จะได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีข้างต้น และข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ ผู้ส่งผลงาน
 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็น ตราสัญลักษณ์เนื่องใน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงใช้เป็นสื่อเผยแพร่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 6. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หากมีข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัคร ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกปรับผลให้เป็นโมฆะ
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกผู้ชนะ หากไม่มีตราสัญลักษณ์ใดที่เหมาะสม
 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ
 9. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 16 มี.ค. 2561
 • ประกาศรายชื่อและจำนวนผลงาน วันที่ 19 มี.ค. 61 ทาง www.satitcmu.ac.th
 • ประกาศผลการ ตัดสิน 30 มี.ค. 61 ทาง www.satitcmu.ac.th

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 50th.satitcmu@gmail.com โดยระบุ หัวข้อว่า “ตราสัญลักษณ์ - ชื่อและนามสกุลของผู้ส่งผลงาน” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สแกนเป็น ไฟล์ pdf)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ

 • สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • หมายเลขโทรศัพท์ 053-94-4248

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธันวารักษ์ สุวคนธ์ / คุณปีย์วรงค์ เชี่ยววณิชชา 

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
17,000 Baht
หมดเขต: 
23 ก.พ. 2018 10:00 to 16 มี.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.