^ Back to Top

ประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙”

ประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙”

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าค่ายฝึกอบรมผลิตสื่อ และลงพื้นที่โครงการชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทการประกวด

  1. ประเภทภาพถ่าย
  2. ประเภทภาพยนตร์สั้น
  3. ประเภทงานเขียน

ขั้นตอนการสมัคร

  • ส่งเอกสารการสมัครได้ที่อีเมล์ : 9royalirrigation@gmail.com
  • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 29 ธ.ค.60
  • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.61 ทางแฟนเพจโครงการฯ
  • รับจำนวนจำกัด "อบรมฟรี กินฟรี อยู่ฟรี มีรางวัล"

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/9RoyalIrrigationProject

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thunchanok Thananchai

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 ธ.ค. 2017 10:00 to 29 ธ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.