^ Back to Top

ประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560

ประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเพลงต่อต้านการทุจริตที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกวดไปสู่สาธารณชนทั้งในสื่อทีวี วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต
4. เพื่อสร้างนักแต่งเพลงหน้าใหม่ทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อปูทางสู่วงการวิชาชีพต่อไป

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. ประเภทบุคคลทั่วไป
หมายเหตุ
จะสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน

บทเพลงที่ใช้ประกวด
1. ต้องเป็นบทเพลงที่ได้แต่งขึ้นใหม่ (ทั้งเนื้อร้องและทำนอง) โดยไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น หากคณะกรรมการพบว่าทำผิดกติกาให้ถือว่าเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําความผิดใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวด ผู้ดำเนินโครงการฯ จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ทำผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฏหมายทั้งหมด
3. เปิดรับบทเพลงทุกชนิด ทุกลีลา และทุกรูปแบบ โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ โดยผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้
4. ความยาวเพลงไม่เกิน 4 นาที บันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีมาในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE มีเนื้อหาปลุกใจ รณรงค์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการเรียบเรียงดนตรีจะเล่นกีตาร์ตัวเดียว หรือเปียโนตัวเดียว หรือจะทำดนตรีมาครบเต็มรูปแบบก็ได้
5. บทเพลงที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และผู้ดำเนินโครงการฯ โดยสามารถนำบทเพลงที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  ดัดแปลงหรือทำซ้ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
6. การส่งบทเพลงเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของผู้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางส่งผลงานเพลง
1. ส่งผลงานผ่านทาง E-mail มาที่ ppyactivities@trueplookpanya.com โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง สแกนเป็น .PDF หรือ .JPG
 • ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE 
 • เนื้อเพลงในไฟล์ Microsoft Word

2. ส่งผลงานด้วยตนเองผ่านไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

โครงการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น 18
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานของตัวท่าน  เช่น  สำเนาบัตรประชาชน  หรือ  สำเนาบัตรข้าราชการ  หรือ  สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 
 • ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE 
 • เนื้อเพลงในไฟล์ Microsoft Word

กำหนดการระยะเวลา

 • เปิดตัวโครงการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 • จัดกิจกรรมนัดพบนักแต่งเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' วันที่ 28 มิถุนายน 2560
 • เปิดรับผลงานเพลงตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560
 • คัดเลือกรอบแรกระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560
 • ประกาศผลรอบแรก (20 เพลง) ทางFacebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต,www.acf.or.th และwww.trueplookpanya.com วันที่ 15 กันยายน 2560
 • กิจกรรม Workshop ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 เพลงสุดท้ายใน วันที่ 29 กันยายน 2560
 • คัดเลือกผลงานรอบที่ 2 และประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 เพลงสุดท้ายทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต, www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล   30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล  100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • 02-764-9751
 • Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
700,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
14 มิ.ย. 2017 10:00 to 31 ส.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.