^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ระดับนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และระดับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ
 2. เนื้อหาในคลิปต้องเกี่ยวกับโครงการ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านโภชนาการของข้าวที่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ทีมละ 1 ผลงาน
 4. ผลิตผลงานคลิปสั้นความยาว 30 วินาที(เท่านั้น) ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และสมาคมฯ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 7. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 8. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผลงานที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

วิธีการส่งใบสมัคร และผลงาน

 1. กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.riceneverfat.com โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
 2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 12 เมษายน 2560
 3. ส่งผลงานคลิปสั้นเป็นสกุลไฟล์ Mpeg4 หรือ Avi หรือ Mov (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตั้งชื่อผลงานว่าโดยใช้ชื่อโครงการว่า “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”และต่อท้ายด้วยชื่อผลงาน (ตัวอย่าง “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” หุ่นดีเพราะมีข้าว) พร้อมอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน โดยส่งแชร์ผลงานมาทาง Google Drive โดยแชร์ผลงานมาที่อีเมล์ Riceneverfat@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 12 เมษายน 2560
 • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศในงานแถลงข่าววันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 • ส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.riceneverfat.com

การตัดสินผลงาน
ทีมงานจะทำการอัพโหลดคลิปสั้นทุกคลิปที่ผ่านเงื่อนไขการประกวดขึ้นบน Facebook และ Youtube Channel : riceneverfat ทั้งประเภทอุดมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป หลังจากได้รับคลิปสั้นไม่เกิน 3 วัน เพื่อให้แต่ละทีมได้แชร์คลิปสั้นเพื่อเพิ่มยอดไลค์ (ส่งผลงานก่อนเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ได้ก่อน โดยยอดไลค์และแชร์มีผลต่อคะแนนในการตัดสิน)

 • รอบ 10 ทีมสุดท้าย
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้ายผ่านทางเว็ปไซต์ www.riceneverfat.com ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 แบ่งเป็น 5 ทีมในระดับอุดมศึกษา และ 5 ทีมในระดับบุคคลทั่วไป รวม 10 ทีม
 • รอบตัดสิน
  ประกาศผลผู้ชนะเลิศและมอบรางวัลในงานแถลงข่าวโครงการประกวดคลิปสั้นอ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยแต่ละทีมผู้เข้ารอบจะต้องส่งตัวแทนมาร่วมงานเพื่อรับรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน 

 1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์และประเด็นที่กำหนด
 2. วิธีการสื่อสารเรื่องราวสามารถส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านโภชนาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก
 3. ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคในการนำเสนอโดนใจคณะกรรมการ
 4. วิธีการเล่าเรื่อง (เรื่องราวน่าสนใจ เข้าใจง่ายและน่าติดตาม)
 5. คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)
 6. ยอด Like และ Share ของแต่ละคลิปสั้นที่อัพโหลดบน Facebook และ Youtube Channel : riceneverfat

รางวัลการประกวด

 • ประเภทอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 2 รางวัล
 • ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 2 รางวัล
 • Popular Vote จำนวน 1 รางวัล จาก 3 ทีมที่มีคะแนน like และ share สูงสุดจาก facebook : riceneverfat
  • ผลงานที่ได้ยอด Like และ Share สูงสุดจากการโหวตผ่านเว็ปไซต์ www.riceneverfat.com และ facebook : riceneverfat ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม ปิดโหวตวันที่ 14 พฤษภาคม

ติดต่อสอบถาม

 • Email : riceneverfat@gmail.com
 • www.facebook.com/riceneverfat
 • www.instagram.com/riceneverfat

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
230,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.พ. 2017 04:31 to 12 เม.ย. 2017 04:31

Members Online

There are currently 0 users online.