^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น

ประกวดคลิปสั้น และภาพถ่าย "อุพะ (อุ้มผาง) ยังไง...ให้ได้คอนเทนท์"

ประกวดคลิปสั้น และภาพถ่าย "อุพะ (อุ้มผาง) ยังไง...ให้ได้คอนเทนท์"

อำเภออุ้มผาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น และภาพถ่าย "อุพะ (อุ้มผาง) ยังไง...ให้ได้คอนเทนท์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 (All day)

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์" ชิงเงินรางวัล และหนังสือตู้ลายทอง เล่ม 2

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-02-13 16:30

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2022-11-30 16:30

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง"

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง"

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ride & Review ปั่นเอนี่วีลรีวิวอะไรดี"

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ride & Review ปั่นเอนี่วีลรีวิวอะไรดี"

Anywheel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ride & Review ปั่นเอนี่วีลรีวิวอะไรดี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

STAR CLUB ขอเชิญนักเรียนมันธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา อายุ 16 - 23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st" หัวข้อ "สิทธิส่วนบุคคล ในสังคมที่หลากหลาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่ร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2022-09-24 (All day)

ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต" ชิงเงิน

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-19 16:30

ประกวดคลิปสั้น "25 FLA Clip Contest" หัวข้อ "อุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน"

ประกวดคลิปสั้น "25 FLA Clip Contest" หัวข้อ "อุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "25 FLA Clip Contest" ภายใต้หัวข้อ "อุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล แล

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.