^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ"

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ"

สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 230,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2023-05-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น "EXAT Viral Clip Contest 2023"

ประกวดคลิปสั้น "EXAT Viral Clip Contest 2023"

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "EXAT Viral Clip Contest 2023" ภายใต้หัวข้อ "Special Life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-04-10 16:30

ประกวดคลิปสั้น และภาพถ่าย "อุพะ (อุ้มผาง) ยังไง...ให้ได้คอนเทนท์"

ประกวดคลิปสั้น และภาพถ่าย "อุพะ (อุ้มผาง) ยังไง...ให้ได้คอนเทนท์"

อำเภออุ้มผาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น และภาพถ่าย "อุพะ (อุ้มผาง) ยังไง...ให้ได้คอนเทนท์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Tue, 2023-02-28 (All day)

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์" ชิงเงินรางวัล และหนังสือตู้ลายทอง เล่ม 2

Deadline: 
Tue, 2023-01-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-02-13 16:30

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2022-11-30 16:30

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง"

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง"

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2022-11-20 16:30

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ride & Review ปั่นเอนี่วีลรีวิวอะไรดี"

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ride & Review ปั่นเอนี่วีลรีวิวอะไรดี"

Anywheel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ride & Review ปั่นเอนี่วีลรีวิวอะไรดี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

STAR CLUB ขอเชิญนักเรียนมันธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา อายุ 16 - 23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st" หัวข้อ "สิทธิส่วนบุคคล ในสังคมที่หลากหลาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่ร

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-09-24 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.