^ Back to Top

มิถุนายน 2021

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

หมดเขต: 
อา, 2021-07-18 16:00

ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”

ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”

ชมรมรักษ์ร้องทํานองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”

หมดเขต: 
อ, 2021-07-20 23:00

ประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

ประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงรางวัลทุนสนับสนุนการวิจัยมูลค่าสูงสุด 3,000,000 เยน (ประมาณ 1,000,000 บาท) แล

หมดเขต: 
จ, 2021-08-02 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People”

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People”

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2021-07-27 16:30

ประกวด "The 28th International Illustration Contest"

ประกวด "The 28th International Illustration Contest"

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The 28th International Illustration Contest" หัวข้อ “Flowers” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
พ, 2021-07-14 (All day)

ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2

ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบ

หมดเขต: 
จ, 2021-08-30 16:30

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021” ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิ

หมดเขต: 
พ, 2021-07-07 16:30

ประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน "Kao International Environment Painting Contest" ครั้งที่ 12

ประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน "Kao International Environment Painting Contest" ครั้งที่ 12

Kao ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน "Kao International Environment Painting Contest" ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ : Let's make our environment

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

แข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021"

แข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021"

Agoda  ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม "Codegoda 2021" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 USD

ผู้เข้าแข่งขัน
โปรแกรมเมอร์ ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
ส, 2021-07-17 13:00

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

LOF LAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest" ภายใต้หัวข้อ "ประตูวาร์ป...สู่ดินแดนมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัล

กติกาโดยสังเขป

หมดเขต: 
จ, 2021-06-21 16:30

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3”

ประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!!

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) หัวข้อ "ฝ่าวิ

หมดเขต: 
ส, 2021-07-10 16:30

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49

โครงการไฟ-ฟ้า ขอเชิญเนักเรียนและเทียบเท่า สมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-27 16:30

ประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip”

ประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip”

โรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ แบงค็อก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

การส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.